ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Որակավորման քննությունների ժամանակացույց
14.11.2023

Խաչատուր աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 2023 թվականի աշնանային քննաշրջանում կազմակերպվող որակավորման քննությունների ժամանակացույց։ 

Նորություններ