ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սպարտակ Փալիկի Փալիկյան
19.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

palikyanspartak56@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն 

Կրթություն
1972 – 1977 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա
1968 - 1969 Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. ՄՊՀ-ի կենսաքիմիական գենետիկայի ամբիոնի դիպլոմնիկ
1964 – 1969 Երևանի Պետական Համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ, Մասնագիտացումը՝ կենսաբանություն

Գիտական աստիճան
1979 Գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ, կենսաքիմիական գենետիկա

Աշխատանքային փորձ
2011- առ այսօր Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնակատար Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2000- 2011 Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1995 – 2011 Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի դոցենտ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1997-2000 Լոգոպեդական ծառայությունների հանրապետական կենտրոնի ղեկավար (համատեղությամբ) Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1993-2000 Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի վարիչ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1983-1995 Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի ավագ դասախոս Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1981-1985 Գիտության բաժնի վարիչ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
1976-1981 Ուսումնական մասի մեթոդիստ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ Գենետիկայի հիմունքներ
Մագիստրատուրա/ Հատուկ մանկավարժության բժշկակենսաբանական հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ-ում ներառական կրթության համակարգի ներդրման ու զարգացման հիմնախնդիրներ,
«Գենետիկայի հիմունքները հատուկ մանկավարժության մեջ>> ուսումնամեթոդական ձեռնարկի ստեղծում

Վերապատրաստումներ

2005թ. «Բարձրագույն կրթության նոր ուսումնական պլանների ձևավորման հիմնախնդիրներ» թեմայով սեմինար` Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի շրջանակներում /ESTC/, Ամստերդամ, Հոլանդիա, հունվարի 17-24
2004թ. «Զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների ներառական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները և պահանջները» թեմայով վերապատրաստում, Հայաստան, Երևան,ապրիլի 26-30
2003թ. Բարձրագույն կրթության համակարգում Օկուպացիոն Թերապիա մասնագիտության ներդրմանը նվիրված սեմինար, Պրահա, Չեխիայի հանրապետություն,
Հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 2 Անդամակցություն Օկուպացիոն թերապիան բարձրագույն կրթությունում եվրոպական ցանցի (ENOTHE) Օկուպացիոն թերապիան բարձրագույն կրթությունում եվրոպական ցանցի անդամ 2004թ.-ից

Հրատարակումներ
1. Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները բուհում որպես կրթության գործընթացի բարելավման միջոց/Մանկավարժական միտք,119-124 էջ, Երևան, 2018
2. Գենետիկայի հիմունքները հատուկ մանկավարժության մեջ: Գործնական և ինքնուրույն ածխատանքների Ուսումնամեթոդականկան ձեռնարկ, 144 էջ, Երեվան, 2017 թ.
3. Գենետիկայի հիմունքները հատուկ մանկավարժության մեջ: Ուսումնական ձեռնարկ, 375 էջ, Երեվան, 2013թ.
4. Ներառական կրթության զարգացման միջազգային փորձի վերլուծություն: Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ, 2015, թիվ 3
5. Problems and prospects for developing preschool education system in the republic of Armenia. UNESCO, Proceedings of the International Conference, Moscow, 2010,
6. Գենետիկայի հիմունքները դեֆեկտոլոգիայում , ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2006թ
Հրատարակվել են նաև 30-ից ավելի հոդվածներ և երկու մենագրություն

ORCID ID https://orcid.org/0000-00003-1514-8270 

Պրգևներ
2007թ, ,Խ. Աբովյանի անվ. Մանկավարժական համալսարանի մեդալ,
2012թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգիր,
2007թ. Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալ
2005թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգիր,

Լեզուներ
Հայոց լեզու` գերազանց, ռուսաց լեզու`լավ, անգլերեն լեզու` բավարար: