ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Փառանձեմ Ռաֆիկի Համբարձումյան
31.10.2016

Դասախոս

hambardzumyanparandzem05@aspu.am

Դասախոս/ Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի աբիոն

Կրթություն
2020թ.ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
2017-2019թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկա բաժին /մագիստրատուրա/
2013-2017թթ.-Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկա բաժին /բակալավր/

Աշխատանքային փորձ
2021թ.-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
2021թ.-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, , Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2020-2021 թթ. «Հայ ասպետ» կրթադաստիարակչական հիմնադրամ, դպրոց, Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
2019-2021 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ
2018-2019 թթ. Էջմիածնի Վ. Համազասպյանի անվան պետական քոլեջի դասախոս:

Հրապարակումներ
1. ՙe ԹՎԻ ԾԱԳՈՒՄՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՚, ՙՄաթեմատիկական կրթություն 6՚; միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 5 էջ:
2. ՙДинамическая трехмерная задача теории упругости двуслойной пластинки при наличии вязкого сопротивления՚ Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ, հատոր 120, N 3, 2020, էջ181:
3. ՙAbout a class of dynamic three-dimensional problems of three-layer shells with a delamination between the lower layers՚, 2021, 12 էջ:

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ և դիֆերենցիալ հավասարումներ, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Գծային հանրահաշիվ, Հավանականությունների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն