ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պարույր Գալստյան
25.12.2015

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի մագիստրոսական կրթության 2-րդ կուրսի ուսանող

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի մագիստրոսական կրթության 2-րդ կուրսի ուսանող