ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ամալյա Բաբկենի Պետրոսյան
26.02.2016

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս

petrosyanamalya47@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1993-1998թթ.՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2010-2015թթ.՝ Հայցորդ` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2006 – առ այսօր Դասախոս` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն
2007-2011թթ.՝ Դասախոս` Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
2000-2005թթ.՝ Վարչական ասիստենտ` Այրեքս- Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ ամերիկյան կազմակերպության տարրական դասարանների ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի երևանյան հենակետ
2000-2002թթ.՝ Գերմաներեն լեզվի ուսուցիչ` ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի միջնակարգ դպրոց
1998-2000թթ.՝ Դասախոս` Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
1997-1998թթ.՝ Լաբորանտ` Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Գերմաներեն լեզվով գրավոր հաղորդակցում, գերմաներենը որպես օտար լեզու (համահամալսարանական) և 2-րդ օտար լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների
շրջանակը Գերմաներեն լեզու, գերմաներենի դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
1999-2000 Այրեքս- Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ ամերիկյան կազմակերպության ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր
2000, 2002, 2003 Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության «Քայլ առ քայլ» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված բուհական մասնագետների վերապատրասման դասընթացներ
2003 Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության «Քայլ առ քայլ» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Քննադատական մտածողության զարգացումը գրելու և կարդալու միջոցով» ծրագրի վերապատրասման դասընթացներ
2003-2006 Գերմանիայի Կասսելի համալսարանի և Մյունխենի Գյոթե-ինստիտուտի համատեղ որակավորման հեռակա դասընթաց
2012 Գյոթե-ինստիտուտի գործընկեր Երևանում գերմաներենի ուսուցման կենտրունում իրականացվող Գյոթե-ինստիտուտի վերապատրաստման դասընթաց ` բուհում դասավանդողների համար
2013 Գերմանագետների միջազգային ասոցիացիայի կողմից Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ալստրիայում և Լիխտենշտեյնում կազմակերպվող վերապատրաստման դասընթացներ բուհում դասավանդողների համար

Անդամակցություն

ՀՀ գերմանագետների ասոցիացիա

Հրապարակումներ

Ա. Պետրոսյան «Համագործակցային ուսուցումը որպես մանկավարժական այլընտրանքային տեխնոլոգիա», Լեզվաբանական կրթության հիմնահարցեր, Բանբեր, Երևան, Լինգվա 2010
Ա.Պետրոսյան Պետրոսյան «Հանրամշակութային իրազեկության դերն ու նշանակությունը միջմշակութային երկխոսության կարողությունները զարգացնելու գործընթացում», Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողով, Պրակ 2, Երևան 2014
Ա.Պետրոսյան Պետրոսյան «Մասնագիտական տեքստերի բովանդակության ընկակման ստուգման ռազմավարությունները», Որակյալ ուսուցման հիմնախնդիրները ՀՀ դպրոցներում, ՀՀ ԿԳՆ և «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության համատեղ գիտաժողով, մաս I, Երևան 2014

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7308-2655 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն