ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարեն Վահրամի Պետրոսյան
06.09.2016

Տեխ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

petrosyankaren06@aspu.am

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1990-1993թ.թ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
1985-1990թ.թ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ինդուստրիալ մանկավարժական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2011թ․Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական թեզի պաշտպանություն («Ծրագրային փաթեթի ստեղծման օպտիմալ կառավարման մշակումը անորոշության պայմաններում», ՀՊՃՀ, 032 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2014թ․-մինչ օրս ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի»ամբիոնի ասիստենտ
2013թ․-մինչ օրս Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի «Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կառավարման համակարգերի» ամբիոնի ասիստենտ
2013թ․-մինչ օրս Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնի դասախոս
2003-2013թ.թ. Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի «Ծրագրային ապահովման և կառավարման» ամբիոնի դասախոս
1992-2003թ.թ. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և կառավարման համալսարանի «Ծրագրային ապահովման և կառավարման» ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա
Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում (Java)
Android օպերացիոն համակարգի միջավայրում կիրառական ծրագրերի մշակման տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրային ապահովման ճարտարագիտություն

Հրապարակումներ
1. Կ.Պետրոսյան, Ա. Հ. Գրիգորյան: Ծայրահեղ ծրագրավորում, ճկուն մոդելավորում և իրական օպցիոններ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան, 2011, № 6:
2. Կ.Պետրոսյան, Ա. Հ. Գրիգորյան: Ծրագրային ապահովման նախագծերի կառավարման մեթոդների համեմատական վերլուծություն: Եվրոպական ակադեմիա գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2011, №1(01):
3. Петросян К.В, Хачатрян К.Х. Моделирование и оценка инвестиций в инновационные проекты в условиях неопределенностей. Информационные Технологии и Управление, Ереван, 2012, № 6.
4. Петросян К.В, Хачатрян К.Х. Параметрический анализ моделей реальных инвестиций в условиях неопределенности . Перспективы развития восточного Донбасса, Новочеркасск, 2013.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8256-5766 

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն