ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պետրոս Գարուշի Պետրոսյան
06.09.2016

Մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

petrosyanpetros38@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ/ Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Գիտական աստիճան
2007թ.Թեկնածուական ատենախոսություն, Ֆիզիկայի տնային փորձարարական
աշխատանքների կազմակերպման մեթոդիկան հիմնական դպրոցում
ԺԳ 00.02 ՀՊՄՀ, ք. Երևան:


Աշխատանքային փորձ
2005 թ.-ից առ այսօր ՀՊՄՀ-ում որպես դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա
Բնագիտության ներածություն
Ֆիզիկայի պատմություն
Բնագիտության պատմություն
Աշխարհի ֆիզիկական պատկերը
Պարադոքսների ու սոֆիզմների կիրառությունը բնագիտության ուսուցման ժամանակ
Մագիստրատուրա
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկայի և բնագիտության ուսուցման մեթոդիկա

Հրապարակումներ

Հեղինակ ու համահեղինակ է 34 գիտամեթոդական հոդվածների և 4 գրքերի

Լեզուներ Հայերեն Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն