ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմենուհի Արմենակի Փիլթակյան
09.12.2015

Մասնագետ

armenuhipiltakyan@gmail.com

Մասնագետ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2018թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
2010-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի կենսաբանության բաժին

Աշխատանքային փորձ
2015թ.-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ
2013-2014թթ. Երևանի քաղաքապետարան
2012-2012թթ. Երևանի քաղաքապետարանի Հ.Կարապենցի անվան N6 հիմնական դպրոց

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Բուսաբանություն, բույսերի ֆիզիոլոգիա, էվոլյուցիա
Մանկավարժություն, դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
2015թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում

Հրապարակումներ
1. Փիլթակյան Ա.Ա., Կրթական հաստատություններում բարոյական և հոգևոր դաստիարակության խնդիրը, ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր, N6, Երևան, 2015, էջ 29-33
2. Пилтакян А.А., Нравственно-патриотическое воспитание учащихся и пути решения этой проблемы в современной школе, «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал,часть IV N12, декабрь, Москва, 2015, стр. 125-129
3. Симонян Р.К., Пилтакян А.А., Влияние времени экспозиции лазерного облучения на всхожесть и рост семян пшеницы и овса// International forum on chemical, biological, agricultural, pharmacy and health sciences, Madrid, Spain, 20117, стр.29-39
4. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Փիլթակյան Ա.Ա., Վարդանյան Մ.Վ., Ասիմիլյատների բաշխվածության համամասնությունը հյութալի, միասերմ կորիզապտուղների կառուցվածքային տարրերում եվ դրա կենսաբանական նշանակությունը// «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 139-143
5. Սադոյան Ռ.Ռ., Զիրոյան Ա.Ն. Փիլթակյան Ա.Ա., Հայաստանի Հանրապետության ագրոկենսաբազմազանությունը// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 16-22
6. Զիրոյան Ա.Ն., Սադոյան Ռ.Ռ., Փիլթակյան Ա.Ա., Հայաստանում կենսաբազմազանության վիճակի գնահատում// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 22-32
7. Փիլթակյան Ա.Ա., Աբդոյան Ժ.Շ., Մտորումներ Սևանա լճի ապագայի մասին` կապված ջրի մակարդակի իջեցման հետ// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 179-185

Լեզուներ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն
Ֆրանսերեն