ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմենուհի Արմենակի Փիլթակյան
09.12.2015

Մասնագետ

armine-piltakyan@rambler.ru

Մասնագետ/Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
2010-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի կենսաբանության բաժին

Աշխատանքային փորձ
2015թ.-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ
2013-2014թթ. Երևանի քաղաքապետարան
2012-2012թթ. Երևանի քաղաքապետարանի Հ.Կարապենցի անվան N6 հիմնական դպրոց

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Անձի հոգևոր և բարոյական դաստիարակության հիմնախնդրի վրա ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցությունը
Ֆիզիոգնոմիկա, ժեստերի հոգեբանություն
Հին Հունաստանի պատմություն, ռուսական գրականություն

Վերապատրաստումներ
2015թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում

Հրապարակումներ
1. Փիլթակյան Ա.Ա., Կրթական հաստատություններում բարոյական և հոգևոր դաստիարակության խնդիրը, ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր, N6, Երևան, 2015, էջ 29-33
2. Пилтакян А.А., Нравственно-патриотическое воспитание учащихся и пути решения этой проблемы в современной школе, «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал,часть IV N12, декабрь, Москва, 2015, стр. 125-129

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն