ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Փիրուզա Մարտունի Սարգսյան
29.06.2015

Մասնագետ

sargsyanpiruza93@gmail.com

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի մասնագետ

Կրթություն
1999-2009 թթ.` Վաղարշապատի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց

2009 - 2013 թթ.` ԵՊՀ, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն ամբիոն (բակալավր)
2013 - 2015 թթ.` ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության ամբիոն (մագիստրատուրա)
2018 թ-ից` ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, Քաղաքագիտության բաժին (ասպիրանտ)

Թեկնածուական ատենախոսության նախապատրաստում
«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ գործառույթը արդի Հայաստանում»

Աշխատանքային փորձ

2017-2019թթ.`ՀՊՄՀ  Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոնի մասնագետ

2019թ-ից` ՀՊՄՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Քաղաքագիտության արդի հիմնախնդիրներ, երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության հիմնախնդիրներ, տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր:

Վերապատրաստումներ

2017թ. հոկտեմբերի 10-ից դեկտեմբերի 8-ը` Տարածաշրջանային Ժողովրդավարության Դպրոց

Լեզուներ

 հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն