ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Փիրուզա Մարտունի Սարգսյան
18.01.2016

Դասախոս, մասնագետ

Sargsyanpiruza-15@aspu.am

Դասախոս/Հասարակագիտության ամբիոն

Մասնագետ/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն
1999-2009 թթ.` Վաղարշապատի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց

2009 - 2013 թթ.` ԵՊՀ, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն ամբիոն (բակալավր)
2013 - 2015 թթ.` ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության ամբիոն (մագիստրատուրա)
2018 թ-ից` ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, Քաղաքագիտության բաժին (ասպիրանտ)

Թեկնածուական ատենախոսության նախապատրաստում
«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ գործառույթը արդի Հայաստանում»

Աշխատանքային փորձ

2017-2019թթ.`ՀՊՄՀ  Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոնի մասնագետ

2019թ-ից` ՀՊՄՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Քաղաքագիտության արդի հիմնախնդիրներ, երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության հիմնախնդիրներ, տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր:

Հրապարակումներ 

1․Քաղաքացիական հասարակության տեսական հիմքերի հարցի շուրջ - Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում : ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի հռչակած Փիլիսոփայության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հրավիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածներ: 21 նոյեմբեր 2019 Գիրք IX Երևան Եվրոպրինտ 2019

2․ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ* - Երևան Լիմուշ 2020 ‐ 2 (24) «ԼՐԱՏՈՒ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2606-5668 

Վերապատրաստումներ

2017թ. հոկտեմբերի 10-ից դեկտեմբերի 8-ը` Տարածաշրջանային Ժողովրդավարության Դպրոց

Լեզուներ

 հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն