ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարան
14.09.2017

Բուդապեշտ, Հունգարիա

Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում 2018-2019 ուս. տարում առաջարկում է պատմություն մասնագիտության 2 ուսանողի ուսուցում Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանում, Հունգարիա: Ծրագրով նախատեսվում է նաև դասախոսների փոխանակում:

Ֆինանսավորում.

Շարժունության ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի պայմանների: Ուսանողներին տրամադրվում է ամսեկան 750 Եվրո դրամաշնորհ, ինչպես նաև 360 Եվրո ճանապարհածախսը հոգալու համար: Դասախոսներին տրամադրվում է օրապահիկ 140 Եվրո, ինրպես նաև 360 Եվրո ճանապարհածախսը հոգալու համար: