ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դավիթ Ալբերտի Պողոսյան
22.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

poghosyandavit26@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Թանգարանագիտության, գրադանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
2012-2013 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի հայցորդ:
2005-2008 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
Գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի ասպիրանտուրա:
2001-2005 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանության բաժին:

Գիտական աստճան
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)
2015թ., մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, թեմա՝ «Թանգարանը որպես տեղեկատվական-հաղորդակցական համակարգ. գործառույթները, զարգացման հեռանկարները (ՀՀ թանգարանների օրինակով)»: ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի 020 «Մանկավարժություն» խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
2010թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Թանգարանագիտության և հուշարձանագիտության ամբիոնի դասախոս:
2005-2008 թթ., 2008-2013 թթ., 2013-2015, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, հետազոտող, փորձագետ, ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Թանգարանների ստեղծումը և զարգացումը, Թանգարանագիտության հիմունքներ, Հաղորդակցությունը և տեղեկատվությունը թանգարանում, Հուշարձանների թանգարանացումը, Թանգարանը և տուրիզմը, Թանգարանը և նոր տեխնոլոգիաները:

Մագիստրատուրա՝ Արգելոց-թանգարանների և համայնքային թանգարանների կազմակերպումը, Թանգարանային տուրիզմի հիմունքներ, Տեսարժան վայրերի և պատմական միջավայրի պահպանաության ռազմավարություն, Թանգարանային հաղորդակցության մոդելների և տեխնոլոգիաների կիրառումը, Տեղեկատվական կառավարումը թանգարանային գործում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Թանգարանագիտություն, թանգարանային հաղորդակցություն, մշակութային ժառանգության թանգարանացում և կառավարում, բացօթյա թանգարաններ, մշակութային լանդշաֆտներ: Նշված ոլորտների շրջանակներում մասնակցել է մի շարք գիտաժողովների և այլ մասնագիտական միջոցառումների Հայաստանում, Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Ռումինիայում, Չինաստանում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Վրաստանում, Հնդկաստանում:

Վերապատրաստումներ
2015թ., հունիսի 27-սեպտեմբերի 4, Բրիտանական թանգարան, Բրիտանական թանգարանի միջազգային վերապատրաստման ծրագիր:
2006թ., հուլիսի 5-29, Նյու Յորքի Համալսարան, Արվեստների և գիտության բարձրագույն դպրոց, «Ամառային ինստիտուտ թանգարանային մասնագետների համար»:

Անդամակցություն
2015թ. առ այսօր՝ Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության գիտական խորհրդի անդամ:
2008թ. առ այսօր՝ Թանգարանների միջազգային խորհդրի (ԻԿՕՄ) անդամ, ԻԿՕՄ-ի Հայաստանի ազգային կոմիտեի հիմնադիր անդամ, 2014 թվականից՝ կառավարման խորհրդի անդամ:
2005թ. առ այսօր՝ Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի անդամ, երիտասարդական խորհրդի հիմնադիր անդամ

Հրապարակումներ
1. Թանգարանը մշակութային հաղորդակցության միջավայր:-Եր, 2008, 215 էջ:
2. Թանգարանային ցուցադրությունը` իբրև հաղորդակցական-կրթական միջավայր, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ՀՀ ԳԱԱ քառամսյա հանդես, Եր., 2008, № 3 (623), էջ 210-219:
3. Թանգարանային հաղորդակցության միջավայրի զարգացման հեռանկարը. համայնքային արգելոց-թանգարան, «Թանգարան» գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես,Եր., 2010, էջ 15-21 :
4. Սահմանափակ կարողություններով անձանց հաղորդակցությունը մշակութային ժառանգությանը, «Թանգարան» գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես,Եր., 2011, էջ 19-89:
5. «Նոր թանգարանագիտության» մոտեցումները որպես «Կումայրի» պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարանի վերագործարկման նախադրյալ, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատությունններ, Հ 16, Գյումրի, 2013, էջ 104-109:
6. Արգելոց-թանգարանների կազմակերպման գործընթացը Հայաստանում 1900-1940-ական թթ., Պատմամշակութային ժառանգություն (գիտական հոդվածների ժողովածու), պրակ 1, Եր., 2014, էջ 33-59:

Պարգևներ
2012 թ., ՀՀ մշակույթի նախարարության «Գրիգոր Նարեկացի» հուշամեդալ:
2011 թ., «ԱՊՀ դեբյուտներ» մրցանակաբաշխություն Մոսկվայում, «Հետազոտում և բացահայտում» անվանկարգում դիպլոմ «Թանգարանը որպես մշակութային հաղորդակցության միջավայր» մենագրության համար:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: