ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էդուարդ Վանիկի Պողոսյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

poghosyaneduard16@aspu.am

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ/Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթություն
1978-1982թթ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՄԻ ասպիրանտուրա
1971-1975թթ. Խ.Աբովյանի անվ.ՀՄԻ պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան պատմական գիտությունների դոկտոր, 2015թ.պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն «Անկախ պետականության հաստատման և զարգացման գործընթացը Հայաստանում /1990-2001թ.թ./» վերնագրով, Է.00.01«Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ:1985թ.պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն:

Աշխատանքային փորձ
1995թ. մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հայոց պատմության ամբիոնում դասդավանդում է զբաղեցնելով դոցենտի պաշտոն 
1986-1995թթ.դոցենտի պաշտոնում դասավանդել է ՀՄԻ քաղաքագիտության ամբիոնում
1982-1986թթ.եղել է ՀՄԻ գիտական կոմունիզմի ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջաններ

Գիտական հետաքրքրության շրջանակը՝ պետականության կայացման հիմնահարցերը նորանկախ Հայաստանում/3-րդ հանրապետություն/:

Վերապատրաստումներ

2015թ.ապրիլի 15-ից մայիսի 7-ը համակարգչային վերապատրաստման դասընթաց ՀՊՄՀ-ում

Անդամակցություն

Պատմություն և հասարակագիտություն խմբագրական խորհրդի անդամ:

Հրապարակումներ

<<Ժողովրդավարական վերափոխումների ընթացքը Հայաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքում/1990-2001թ.թ./>>Բանբեր Երևանի համալսարանի նո.138.6,էջ 60-72, Եր.-2012,

<<Անկախ պետականության հաստատման գործընթացը Հայաստանում/1990-2001թ.թ.>>,Եր.-2013,

<<ԱՄՆ-ի դերակատարությունը Հայաստանում անկախ պետականության հաստատման և ամրապնդման գործընթացում/1990-2000թ.թ./>>Լրաբեր հասարակական գիտությունների նո.2,էջ10-27,Եր.-2014 և այլն:

Լեզուներ հայերեն,ռուսերեն,ֆրանսերեն