ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Պողոսյան
19.01.2016

Հատուկ կրթության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ

Հեռ.՝ (099) 88 68 98
poghosyan.lusine@aspu.am

Ծննդյան թիվ, վայր 08.01.1991թ., Ք. Երևան

Էլեկտրոնային հասցե՝ dearusi@mail.ru

Կրթությունը՝

/դպրոց, բուհ, ֆակուլտետ/ 1998-2006 Ստեփան Զորյանի անվան թիվ 56 ¹åñáó, 2006-2010 ԵՊՀԲՔ, ընդհանուր բուժքուրության բաժին, 2010-2012 ՀՊՄՀ, ԼԾՀԿ երկամյա դասընթացներ, լոգոպեդիա, 2011-2015 ՀՊՄՀ, հատուկ կրթության ֆակուլտետի լոգոպեդիայի բաժին, բակալավր, 2015 - առ այսօր ՀՊՄՀ, հատուկ կրթության ֆակուլտետի լոգոպեդիայի բաժին, մագիստրատուրա:

Զբաղվածությունը՝

2012-2012 <<Ավանգարդ Մեդ>> վիրաբուժական կենտրոն, բուժքույր, 2014-2015 <<Montessori City>> մանկական զարգացման կենտրոն, լոգոպեդ
2014-ի մարտից Հատուկ կրթության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ