ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Արշամի Պողոսյան
19.02.2016

Դեկանի օգնական

ruzpogosyan@gmail.com

Դեկանի օգնական/Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ 

Կրթություն
2001թ.Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ Ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

2011թ.-ից  առ այսօրՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2002թ.-ից ՀՊՄՀ Ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետի դեկանատի գործավար
1980թ.-ից ՀՊՄԻ Ինդուստրիալ մանկավարժական ֆակուլտետի քարտուղար մեքենագրուհի
1978թ.-ից ՀՊՄԻ Մաթեմատիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Պարգևներ

2003թ. ՀՊՄԻ շքանշան
2013թ. ՀՊՄՀ շքանշան

Լեզուներ՝ մայրենի լեզու, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)