ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ստեփան Գեղամի Պողոսյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

poghosyanstepan06@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը
1967-1971թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճանը
Սովորողների ճանաչողական գործնեության ղեկավարման հիմանկան խնդիրները ֆիզիկայի խնդիրների լուծման ուսուցման ժամանակ

Աշխատանքային փորձը
1968-1972թթ Երևանի Լենինյան շրջանի 86 միջն. դպրոցում, որպես ֆիզիկայի ուսուցիչ
1972թ. Ծառայեմ եմ սովետական բանակում
1974թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի փորձարարական ֆիզիկայի ամբիոնում
1986թ. Ավարտել եմ Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի <<միկրոպրոցեսորներ համակարգի>> ֆակուլտետը
1987թ. Ընտրվել ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենի պաշտոնում
1988թ. Ընտրվել ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ
դասախոսի պաշտոնում
206-2010թթ. Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ՝ Ինֆորմատիկայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա, ՏՀՏ՝ մասնագիտական նպատակներով, Ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրավորում

Մագիստրատուրա՝ ՏՀՏ՝ մասնագիտական ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Ինֆորմատիկա

Գիտական հրապարակումները
1. Օբյեկտային կողմնորոշումով ծրագրավորման լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները, Մնակավարժական միտք 1-2, Երևան 2010
2. Ջերմադինամիկայի երկրորդ օրենքի ուսումնասիրությունը ավագ դպրոցում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի ՊՀ-ի հիմնադրման 40 Ամյակին// Պրակ, Երևան, 2010թ.
3. Արհեստական բանականության հիմնախնդիրները և դրանց դասավանդման որոշ մեթոդաբանական հարցեր, Մանկավարժություն 1 Երևան 2011
4. Ուսուցիչների մասնագիտական գործունեության մոդելավորման մասին, Մանկավարժական միտք 1-2, Երևան-2014
5. Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծության և գնահատման CASE-STUDY մեթոդի կիրառումը ուսումնական գործունեության կազմակերպման ժամանակ, Ժողովածու Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով Պրակ III, Երևան 2014թ.
6. Ուսումնական նյութերի համակարգչային անիմացիաների պատրաստման առանձնահատկությունները ADOBE FLASH տեխնոլոգիայով, Մանկավարժական միտք 1-2, Երևան-2015
7. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթական համակարգում, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան-2015

Լեզուներ

Հայերեն գրել, կարդալ, հաղորդակցվել` ազատ
Ռուսերեն գրել, կարդալ, հաղորդակցվել` ազատ
Ֆրանսերեն գրել, կարդալ, հաղորդակցվել` բառարանի օգնությամբ