ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քնարիկ Զավենի Միրզախանյան
03.11.2017

Վարչության պետ 

kmirzakhanyan@mail.ru

Վարչության պետ/Ֆինանսների ծրագրավորման և վիճակագրության վարչություն

Կրթություն 

2011-2012թթ., Սուն Յաթ-Սենի  համալսարան՝ մագիստրոսի գերազանցության դիպլոմ՝ հանրային կառավարում որակավորմամբ
2004 – 2006թթ.,Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, մագիստրոսի գերազանցության դիպլոմ՝ տնտեսագետի որակավորմամբ
2000-2004թթ., Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, բակալավրի դիպլոմ՝ տնտեսագետի որակավորմամբ


Աշխատանքային փորձ

2013թ.հոկտեմբերից մինչ  օրս ՀՊՄՀ-ի  Ֆինանսների ծրագրավորման և վիճակագրության վարչության պետ
2013թ.հունիս-հոկտեմբեր «Յունիբանկ» ՓԲԸ՝ Հաշվետվությունների և վերլուծությունների վարչության պետ
2012թ. դեկտեմբեր-2013թ.մայիս «Յունիբանկ» ՓԲԸ՝  Միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ
2007-2011թթ., սեպտեմբեր «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամ՝ փոխտնօրեն ուսումնական գծով
2008-2013թթ., «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամ՝« ՀՀ հարկային համակարգի» և «Բանկային հաշվապահություն» առարկաներիի դասախոս
2006-2007թթ «Արմկոնտրակտ» ՍՊԸ՝ հաշվապահ
2006թ. մայիս-հոկտեմբեր՝ «Հայ Քոնսալթ» ՍՊԸ՝ տնտեսագետ-հաշվապահ

Վերապատրաստումներ

2017թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամ, Ֆինանսների կառավարման դասընթացի հավաստագիր

2009թ. հունիս-2010թ. հուլիս "InWEnt – Capacity Building International" միջազգային կարողությունների կառուցման կազմակերպություն
International Courses on "Development of E-learning Strategies" and "Introduction of Distance learning instruments, Methods and Management" Institution Building and Human Resource Development for E-Learning, Quality Assurance in E-Learning

2008թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր՝ «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամ, գործող հաշվապահների վերապատրաստման դասընթացների հավաստագիր

2007թ. հուլիս- նոյեմբեր՝ Բանկային ուսումնական կենտրոն

2006թ.  փետրվար-ապրիլ՝  «ՍՅՈՒԱՖ» ուսուցման կենտրոն՝ համակարգչային դասընթացներ ( Word,Exel) 

2003թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր՝ «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամ, հաշվապահական դասընթացների հավաստագիր

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն