ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վահրամ Մհերի Քոսակյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

qosakyanvahram54@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

2002- Հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
1998-2001-Խ. Աբովյանի անվան Երևանի հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1994-1998- Խ. Աբովյանի անվան Երևանի հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու`
ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2015-առ այսօր՝ «Խ.Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, տնօրեն

2016թ. հունիսից առ այսօր Հոգեբանություն ամբիոնի դոցենտ
2011-2016 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության» ամբիոն- դասախոս, ասիստենտ
2004-առ այսօր-ՀՀ Ոստիկանության ակադեմիա, Հասարակական և քաղաքական առարկաների ամբիոն-«հոգեբանություն», «իրավունքի հոգեբանություն», «հաղորդակցման հմտություններ» առարկաների դասախոս
2011-2013- «Դատախազության դպրոց» ՊՈԱԿ, դասախոս
2008-2009- Երևանի թիվ 1 պոլիկլինիկա, հոգեբան-կոնսուլտանտ
2003-2010-Հայաստանի Ֆրանսիական համլասարան հիմնադրամ, «Իրավունքի հոգեբանություն», «կոմունիկիացիա» առարկաների դասախոս
2000-2007-Թիվ 27 միջնակարգ դպրոց, պատմության ուսուցիչ, հոգեբան
1999-2000-Խ.Աբովյանի անվ. ԵՊՄՀ հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանություն» առարկայի դասախոս
1998-1999-«Արտաշատ» համալսարան, «Հոգեբանություն» առարկայի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Դասավանդում և ուսանողական պրակտիկայի կազմակերպում
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Մարդկային ռեսուրսների գնահատում
Կադրերի ընտրություն

Հրապարակումներ

2015- «Հոգեբանական հարմարման առանձնահատկությունները զինվորական միջավայրում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հեղինակային հրատարակություն
2015-« Զինվորների հարմարողական գործընթացի փորձարարական հետազոտումը սոցիալական և ժողովրդագրական տարբերությունների տեսանկյունից» գիտական հոդված, ԵՊՀ, V Միջազգային գիտաժողով, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 23-25, X. 2015
2015-«Ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցը որպես ազգային սթափության և հեռանկարային զարգացումների ներուժ» գիտական հոդված, ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, N 1 (23)
2014-«Մասնագիտական կրթության որակ և նրա գնահատման համակարգային մոտեցումներ» գիտական հոդված, ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, N 2-3 (21-22)

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3381-1964 

Լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն