ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսիկ Ներսեսի Քուրքչյան
05.09.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

qurqchyanlusik54@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն 

1971-1974թթ. Սովորել է Բրյուսովի անվան Ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրայում Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

1965-1969թթ. Սովորել է Բրյուսովի անվան Ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտում գերմաներեն լեզվի բաժնում։

Գիտական աստճան

1991թ․ Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն ,,Ապագա դասատուների պրոֆեսսիոնալ-մանկավարժական ուղղվածության ձևավորման հոգեբանամանկավարժական պայմանները», թեմայով և ստացել մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան 13.00.01 – Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ։

Աշխատանքային փորձ

2016թ. մինչ օրս՝ Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2010- 2011 թթ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանությա ամբիոնի դոցենտ։
2001-2010թթ. Խ. Աբովյանի անդամ ՀՊՄՀ-ի Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ:
1995-2001թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ:
1976-1985թթ. ԵՊՀ Մնակավարժության ամբիոնում դասախոս (համատեղության կարգով)։
1975-1995թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիայի գիտաշխատող:
1969-1971թթ. Արտաշատի շրջանի Դիմիտրով գյուղի դպրոցի գերմաներեն լեզվի ուսուցչուհի։

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տարիքային հոգեբանություն, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն։
Մագիստրատուրա՝ Մասնագիտական ինքնորոշման խորհրդատվություն, Նախադպրոցականի հոգեբանական ախտորոշումը։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն ,հոգեբանական օտարացում, շեղվող վարքի պատճառականություն, դիրքորոշում և վարք, անչափահասների հոգեբանություն,հոգեախտորոշում։

Վերապատրաստումներ

Վերապատրաստվել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հո•եբանների վերապատրաստման ծրագրով

Հրապարակումներ
1. Քուրքչյան Լ. Ն.,Վահանյան Ա․Վ․Մանկավարժական բուհի հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների հետ իրականացվող հետազոտական աշխատանքի առանձնահատկությունները ցանցային համագործակցությունը։ Համառուսական գիտագործնական համաժողով 18 փետրվար 2015․ Չելյաբինսկ-Եկատերինբուրգ ։
2. Քուրքչյան Լ․Մանուկյան Ս․ Աուտիզմի ախտանիշով երեխաներին նախադպրոցական խմբում ընտեգրելու շտկողական աշխատանքի ծրագիր: Ընտանիք և դպրոց Գիտամեթոդական ամսագիր , N 1 2015
3. Վահանյան Ա․,Քուրքչյան Լ․Ն․Ամուսնաընտանեկան կյանքին երիտասարդների սոցիալ- հոգեբանական նախապատրաստման մի քանի հիմնահարցեր․ ԳՊՀ-ի Գիտական հոդվածների ժողովածու 2015թ.
4. Քուրքչյան Լ. Ն., Սարգսյան Ա. Մ. Խաղալիքի և խաղային առարկաների բազմաֆունկցիոնալ օգտագործման հնարավորությունները նախադպրոցականների խաղային գործունեության ընթացքում // ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, N 16, 2014:
5. Քուրքչյան Լ. Ն., Սարգսյան Ա. Մ. Խաղալիքի բազմաֆունկցիոնալ օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնումը խաղային գործունեության արդյունավետ կազմակերպման պայմաններում // ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, N 16, 2014:
6. Քուրքչյան Լ. Ն., Հարությունյան Ն. Ս. Ընտանիքում երեխաների նկատմամբ բռնությունների սուբյեկտիվ անբարենպաստ գործոնները // ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան: Իրավունք, N 15, 2013:
7. Քուրքչյան Լ. Ն., Սարգսյան Ա. Մ. Վարդանյան Գ. Գ. Մանկավարժական բուհի ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը որպես մասնագիտական կոմպետենցիայի բաղկացուցիչ // Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Անընդհատ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013:
8. Քուրքչյան Լ. Ն., Հարությունյան Ն. Ս. Ընտանիքում երեխաների նկատմամբ բռնությունների օբյեկտիվ անբարենպաստ գործոնները, ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան: Իրավունք, N 14, 2012:
9․ Քուրքչյան Լ. Ն,Ապրոյան Ա․Հ․Անչափահասների հանցագործության պենիտենցիար պրոֆիլակտիկայի որոշ հիմնախնդիրներ։ / Հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկները, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Երևան, 2012
10․Քուրքչյան Լ. Ն., Մարգարյան Ա. Ս. Վարքի հոգեդինամիկ մոդելը և նրա գենետիկական հակվածությունը, ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, N 13, 2011:
11․Քուրքչյան Լ. Ն., Թովմասյան Լ. Ս. Աուտիստիկ ախտանիշներ ունեցող երեխաների ներառման դինամիկան նախադպրոցական հաստատությունում, ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 12, 2010թ:
12․Քուրքչյան Լ. Ն., Թովմասյան Լ. Ս. Աուտիստիկ ախտանիշներ ունեցող երեխաների հետ տարվող անհատական հոգեբանական աշխատանք, Միջազգային կոնֆերանս նվիրված ԼՂՀ-ի պետական համալսարանի 40-ամյակին, Ստեփանակերտ, 2010թ:
13.Քուրքչյան Լ․Ն․Հոգեշտկողական աշխատանքների առանձնահատկությունները բռնության ենթարկված երեխանների հետ։ Մանկավարժական կրտության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրներ։Գիտաժողովի նյութեր,Երևան,2010

Լեզուներ՝ ռուսերեն, հայերեն, գերմաներեն