ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

11:00

Հունվար 23
2018
Ռեկտորատի նիստ
Ռեկտորատի նիստ
27/09/2015

Օրակարգ

 


1. Ուսումնական ծրագրերի մասին
Զեկ.Մ.Մելիք-Բախշյան

2. Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական գործընթացի մասին
Զեկ. Մ.Ավագյան


3. Ուսումնական գործընթացի ավտոմատ կառավարման համակարգի մասին
Զեկ. Դ.Սարգսյան


4. Ընթացիկ հարցեր

Նորություններ