ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

11:00

Հունիս 17
2019
ՀՊՄՀ-ի ռեկտորատի նիստերի դահլիճ
Ռեկտորատի նիստ

Կկայանա Մանկավարժական համալսարանի ռեկտորատի նիստը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. 2019-2020 ուսումնական տարվա ՀՊՄՀ-ի մագիստրատուրան և հեռակա համակարգը դիմորդներով համալրելու մասին
   Զեկ.՝ Ա. Գալստյան
           Գ. Դեմիրխանյան
           Գ. Թադևոսյան
           Հ. Խաչատրյան
           Ս. Կարապետյան
           Ա. Հակոբյան
           Է. Հովհաննիսյան
           Տ. Միքայելյան
           Ռ. Պետրոսյան
           Ռ. Սադոյան

2. Վարձավճարների մասին
   Զեկ.՝ Ս. Հարությունյան

3. 2018-2019 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների արդյունքների մասին
   Զեկ.՝ Մ. Մելիք-Բախշյան

4. Որակավորման քննությունների արդյունքների մասին
   Զեկ.՝ Ս. Գևորգյան

5. Առաջիկա Գիտական խորհրդի նիստի /03.07.2019թ., ժ.14:00/ օրակարգի մասին

   Զեկ.՝ Մ. Իսպիրյան

6. Աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպման մասին
   Զեկ.՝ Ա. Թամազյան

7. Ընթացիկ հարցեր

Նորություններ