ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

14:00

Դեկտեմբեր 01
2023
Ռեկտորատի նիստերի դահլիճ
Ռեկտորատի նիստ

Կկայանա Ռեկտորատի նիստը։                             

 

                              ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ ՀՊՄՀ հավատարմագրման գործընթացի մասին

Զեկ.՝ Ս. Ասատրյան
        Ա. Գալստյան
        Գ. Դեմիրխանյան
        Գ. Թադևոսյան
        Հ. Խաչատրյան
        Ա. Հակոբյան
        Է. Հովհաննիսյան
        Գ. Հովյան
        Տ. Միքայելյան
        Ռ. Պետրոսյան
        Ն․Սաֆարյան

2․ Վարձավճարների մասին

Զեկ.՝ Ա. Կարապետյան

3․ Ընթացիկ հարցեր

Նորություններ