ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռոզա Սամվելի Առաքելյան
03.09.2018

Ավագ մասնագետ

Roza.Arakelyan.1988@mail.ru
roza.samveli.araqelyan@aspu.am

Գիտաուսումնական աշխատանքների համակարգման բաժնի ավագ մասնագետ՝ ուսանողների գիտական աշխ., աշխատողների վերապատրաստումների գծով/Գիտահետազոտական կենտրոն

Կրթություն
2006-2010թթ / բակալավրիատ / Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ / Պատնության և Իրավագիտության Ֆակուլտետի Իրավագիտության բաժին

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն