ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քրիստինա Արարատի Ռշտունի
25.02.2016

Դասախոս

rshtuniqristine46@aspu.am

Դասախոս/Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

Կրթություն
2011-2013 թթ.՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, անգլերենի դասավանդման մեթոդիկա մասնագիտությամբ
2010թ.՝ մինչև այժմ ՀՊՄՀ, ասպիրանտուրա, օտար լեզուների ֆակուլտետ՝ ասպիրանտ
2003-2005թթ.՝ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
1999-2003թթ.՝ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզուև գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2013թ. առ այսօր, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2013թ.  առ այսօր, Երևանի Ա. Հովհաննիսյանի թիվ 194 հիմնական դպրոց, փոխտնօրեն
2007-2011թթ.՝ Ն.Վ. Գոգոլի անվան թիվ 35 հիմնական դպրոց, անգլերեն լեզվի ուսուցիչ
2005-2007թթ.՝ Էրեբունի Մանկապատանեկան Ստեղծագործության կենտրոն-անգլերեն դասավանդող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա՝ Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցություն

Վերապատրաստումներ
2015 թ.- CELTA Cambridge`վկայագիր
2009 թ. -British Council: Primary Teaching Training Online (grade: distinction)՝վկայագիր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

անգլերեն լեզվի ուսուցման մեթոդիկա, անգլերենի ուսուցումը հատուկ նպատակներով ESP

Հրապարակումներ
1. Խոսակցական Անգլերենի Խոսքարկող Ռազմավարության Ուսուցման Հիմնախնդիրը Լեզվական Բուհում/հոդված, Օտար Լեզուները Հայաստանում 4/2011
2. Անգլերեն Խոսակցական Բառապաշարի Ուսուցման Հիմնախնդիրը Լեզվաբանական Բուհում/հոդված, Մանկավարժական Միտք: 2011/1-2
3. Դարձվածքային Կապակցություների Ուսուցման Առանձնահատկությունները Լեզվական Բուհում/հոդված, Մխիթար Գոշ, Գիտամեթոդական Հանդես: 3/2010

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն