ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները Nº4
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
14.11.2023
Ռուսաց լեզուն Հայաստանում Nº1(116)
Պարբերականի շապիկ
31.03.2023
«Հատուկ կրթության հայկական ամսագիր» Nº4(1)
Պարբերականի շապիկ
07.03.2023
Մաթեմատիկան դպրոցում Nº2 (115)
Պարբերականի շապիկ
03.01.2023
Ռուսաց լեզուն Հայաստանում Nº2 (115)
Պարբերականի շապիկ
31.08.2022
WISDOM (հատուկ համար) Nº2(3)
Պարբերականի շապիկ
31.08.2022
WISDOM Nº2 (22)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
29.09.2023
Հայագիտական հանդես Nº(Հավելված)
Պարբերականի շապիկ
03.05.2023
Գիտական տեղեկագիր Nº1(44)
Պարբերականի շապիկ
30.11.2023
Պաշտոնաթերթ Nº16 (1114)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ