ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անի Արտեմի Ռուստամյան
24.02.2016

Մասնագետ

 

rustamyan_a@mail.ru

Մասնագետ/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն

2002-2007թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետ

2007-2012թթ ՀՊՄՀ-ի Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2013- թվականից առ այսօր - ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանք ամբիոնի մասնագետ-կոորդինատոր

2007-2013 թթ. ՀՊՄՀ Ն/դ.,սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ԼԾՀԿ-ի գործավար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպված ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց /36 ժամ տևողությամբ/:

Հրապարակումներ

Անձի սահմանային հոգեվիճակների և աուտոագրեսիվ վարքի փոխհարաբերությունները,«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջազգային կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, 2010,121 էջ:
Անչափահասի սուիցիդը որպես սահմանային հոգեվիճակի դրսևորում, գիտական տեղեկագիր N2-3 (14-15), Երևան, 2011, 26-31 էջ:

Լեզուներ՝ ռուսերեն և անգլերեն