ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Ռաֆիկի Ստեփանյան
01.09.2016

Դասախոս

Դասախոս/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն