ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Սերոբի Մուխսյան
02.02.2016

Հեռակա ուսուցման գծով մասնագետ

mukhsyanruzanna-4@aspu.am

Հեռակա ուսուցման գծով մասնագետ/Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկանատ

Կրթություն
• 2021-2023 թթ. - Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Պատմության և հասարակագիտության» ֆակուլտետի, Պատմության բաժնի մագիստրատուրա, (գերազանցության դիպլոմ)
• 2017-2021 թթ․- Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Պատմության և հասարակագիտության» ֆակուլտետի, Պատմության բաժնի բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
• 2021-2022թթ. - Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈՒԳԸ) նախագահ։
• 2022-2023 թ. հունվար - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ, առկա ուսուցման գծով մասնագետ։
• 2023 փետրվարից- մինչ օրս - Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ, Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկանատի հեռակա ուսուցման գծով մասնագետ։

Մասնակցություն գիտաժողովների
• 26․03․2022թ․ մասնակցություն Ուրալի դաշնային համալսարանի կազմակերպած «Վեցերորդ միջազգային երիտասարդական կոնվենցիային» ՝ «The process of declaring the Nagorno Karabakh Republic» հոդվածով։
• 10․05․2022թ․մասնակցություն Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության և Շենգավիթի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի կազմակերպած «Հայաստան. դարերի խորքից դեպի ապագա» խորագրով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովին՝ «Արցախի կարգավիճակի հիմնահարցը 1988-1991թթ․» զեկույցով։
• 10․01․2022թ․ մասնակցություն Սլովենիայի Մարիբորի համալսարանի Promoeu ծրագրով կազմակերպած՝ «ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունները» խորագրով էսսեների մրցույթում՝ «OSCE Mediation on Karabakh conflict» էսսեյով։

Հրապարակումներ
1. Poghosyan S., Mukhsyan R., The Karabakh conflict 1988-1991: Origins and Processes, Myth and identity – studies on the canon of Armenian history, from antiquatedness to the present day, Budapest, 2022.
2. Poghosyan S., Mukhsyan R., The reasons and process of the Armenian genocide of 1915-1916, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2022, թիվ 1։
3. The Process of Declaring the Nagorno-Karabakh Republic, Глобальные вызовы в меняющемся мире: Тенденции и перспективы развития социально-гуманитарного знания: 6-й молодежный конвент УрФУ: Материалы международ. конф. 24–26 марта 2022 года. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022, p. 131-133.
4. OSCE Mediation On Karabakh Conflict, Maribor Yerevan, 2023, p. 126-136.

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի 2022 թվականի <<Լավագույն ուսանող>>:

Լեզուների իմացություն՝
անգլերեն (գերզանց)
ռուսերեն (լավ)