ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Ավետիսի Սաֆարյան
06.09.2016

ՀՊՄՀ- Հենակետային վարժարանի տնօրեն, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

safaryannaira38@aspu.am

Տնօրեն, ֆիզիկայի ուսուցչուհի / Հենակետային վարժարան

Դոցենտ/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1995-1999թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ ասպիրանտ,
1989-1994թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2002թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն` «Տեսական ֆիզիկայի հնարքների կիրառությունը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում» խորագրով: Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (ԺԳ 00.02 դասավանդման մեթոդիկա /ֆիզիկա/),

Տարակարգ
2015թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի տարակարգ

Աշխատանքային փորձը
2003թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ
1999թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանի /ավագ դպրոցի/ տնօրեն
1996-1999թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի /ավագ դպրոց/ վարժարանի փոխտնօրեն
1994թ. սեպտեմբեր մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի /ավագ դպրոց/ վարժարանի ֆիզիկայի ուսուցչուհի
1994թ. հուլիս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Աստղագիտության և տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վարժարան /Ավագ դպրոց/ ֆիզիկա
Բակալավրիատ Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկա,
Մագիստրատուրա Բնական գիտությունների ուսուցման հիմնախնդիրները, բնագիտական հասկացությունների ձևավորման մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա, բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա, Կրթության կառավարում /ավագ դպրոցում/

Վերապատրաստումներ
2015թ. «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցացիա հասարակական կազմակերպության կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու նպատակով կազմակերպած դասընթաց
2014թ. «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթաց «ֆիզիկա» առարկայից
2011թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու նպատակով կազմակերպած դասընթաց
2004թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության, «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի և Կրթական ծրագրերի կենտրոնի կողմից կազմակերպած դպրոցների տնօրենների վերապատրասման դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Ռ.Կ.Միրզախանյան, Ն.Ռ.Հակոբյան, Ն.Ա.Սաֆարյան, Կ.Վարդանյան «Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի բարելավումը որպես շարժունությունն ապահովող և եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման կարևոր գործիք /ուղեցույց/: Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Էլնար պրինտ» տպագրատուն, Երևան 2011թ., 232էջ
2. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների /ՏՀՏ/ կիրառությունը ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացում»: «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2012թ.
3. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Նոր մոտեցումներ դպրոցի տնօրենի կառավարչական գործունեությանը»: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, էջ 57-60 «Զանգակ» հրատ., Երևան 2014թ.
4. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Կրթության կառավարման արդի հիմնահարցերը և զարգացման միտումները»: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, N 2, էջ 39-44 «Զանգակ» հրատ., Երևան 2015թ.
5. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Ինովացիաների գործընթացը ավագ դպրոցում»: «Մանկավարժական միտք» հանդես N 4, էջ 165-172, «Զանգակ»հրատ., Երևան 2015թ.

Պարգևներ
Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրած մեծագույն ավանդի և բեղմնավոր գիտամանկավարժական գործունեության համար պարգևատրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգրով, ՀՀ ԿԳ նախարարության «Ոսկե հուշամեդալով»,ՀՀ ԿԳ նախարարության շնորհակալագրով և «Մանկավարժական Համալսարան-90 ամյակ» մեդալով:

Լեզուներ 
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն