ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էմմա Վաչագանի Սահակյան
24.02.2016

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ

 

sahakyanemma@mail.ru

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ/Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Կրթություն
2015թ. առ այսօր ժԹ00.05 «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն», ասպիրանտ
2010-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան. Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետ,բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2014թվականից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի առկա գծով մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
տարիքային հոգեբանություն, ընտանիքի սոցիոլոգիա

Վերապատրաստումներ
2015թ. հոկտեմբերի 12-ից 24-ը Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց (36 ժամ տևողությամբ):

Հրապարակումներ
1. Диагностический комплекс для определения уровня сформированности социальной компетентности у студентов вуза // Социальные технологии в современном обществе: материалы Международной научной конференции – Четвертых Санкт-Петербургских социологических чтений, 19-20 апреля 2012 г. Ч. 1. Пленарное заседание. Секция 1-3 / редкол.: А.О. Бороноев (отв. ред.), К.М. Оганян (отв. ред.) [и др.]. – СПб.: СПбГИЭУ, 2012. – С. 59 – 61.

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն