ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Օլյա Վաղինակի Սահակյան
31.10.2016

Դոցենտի պ/կ

Օլյա Վաղինակի Սահակյան

Դոցենտի պ/կ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1965-1969թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ. սեպտեմբերի 1-ից առ այսօր ամբիոնի դոցենտի պաշտոնակատար, 1977թ.ից մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
1970-1975 թթ. Էլեմենտար մաթեմատիկայի և մեթոդիկայի ամբիոնում որպես ավագ լաբորանտ,
1969-1970թթ Մասիսի շրջանի Թազագյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա,
Մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքներ,
Մանկավարժական պրակտիկայի ղեկավարում,
Տարրական մաթեմատիկա և խ. լ. պ.,

Մագիստրատուրա՝ Մաթեմատիկան և կրթության կառավարումը,
Մաթեմատիկայի ուսուցման արդի հիմնախնդիրները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի հարցեր, մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքներին վերաբերող հարցեր, ուսանողների մանկավարտական պրակտիկայի մեթոդական հարցեր, ձեռնարկ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ, թատրոն, գեղանկարչություն:

Վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց, «Մանկավարժության տեսություն» (24.01.2006-16. 03.2006թ.,
հավաստագիր):

Հրապարակումներ /վերջին 5 տարիների/
1.Հանդուրժողականության ձևավորումը և մաթեմատիկական կրթությունը, «Մաթեմատիկական կրթություն» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող., Ե.2013թ.,
2. Կամքի զարգացումը և մաթեմատիկական կրթությունը, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժող., Ե.2014թ.3.Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի գործնական պարապմոինքների առանձնահատկությունների մասին, «Մաթեմատիկական կրթություն-2» գիտաժողովի նյութերի ժող., Ե.2014թ.

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն