ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մկրտիչ Ղազարի Սահրադյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր, խորհրդատու

sahradyanmkrtich06@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկմածու, պրոֆեսոր, խորհրդատու/Ինֆորմատիկայի և դրա դաս.մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1958-1959թ.թ.УПК ЦСУ СССР-учебный комбинат-Ереванского филиала
1963-1968թ.թ. Երևանի պետական համալսարանի մեխ-մաթ. ֆակուլտետի ուսանող
1978-1981թ.թ. Մոսկվայի, Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «հաշվողական մաթեմաթիկա և ծրագրավորում» ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկմածու;13.00.02-методика преподавания математики; («систематический подход к изучению программирования в педагогичецком вузе и школе» (Специализированного Совета К-113.08.16 МГПИ имени В.И.Ленина)

Աշխատանքային փորձ
1959-1963թ.թ.Երևանի Շահումյանի շրջ.սովետի գործկոմ-գործավար
1968-1970-թ.թ.Ծառայություն ՍՍՀՄ զինված ուժերում -սպա
1968-1985թ.թ. ՀՊՄՀ-ի Ֆիզ.մաթ.ֆակուլտետ.-ասիստենտ,ավագ դասախոս
1985-1987թ.թ Ֆիզ.մաթ.ֆակուլտետի «բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի» դոցենտ
1987 -2010 թ.թ. – ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի վարիչ
2011թ.-ից «Ինֆորմատիկայի, ՀՏ-ի և դրանց դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ- Ծրագրավորման լեզուներ , ծրագրավորման հիմունքներ , գործառույթների հետազոտում,թվային մեթոդներ,ինֆորմատիկայի ուս.տես.մեթոդիկա
Մագիստրատուրա- ալգորիթմների մշակման մեթոդներ, ինֆ.-ի ուսուցման մեթոդական համակարգ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա

Վերապատրաստումներ
ԵՊՀ-1971;Москва-МОПИ-1977; ԵՊՀ-1984; Москва-Мин прос СССР;1985

Անդամակցություն
Հայկական մաթեմատիկական միության անդամ

Հրապարակումներ
1.«տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման մեթոդական պահանջները և դրանց հաղթահարման ուղիները բուհերում>>;ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 66-70;Երևան;2014թ.:

Պարգևներ
Շնորհակալագիր-ՀՀ Վարչապետ Ա.Մարգարյան,ՀՊՄՀ 80 ամյակի առթիվ, 07.11.2003
Պատվոգիր-ՀՀԿԳ նախարարություն-Լ.Մկրտչյան,ՀՊՄՀ 85 ամյակի առթիվ,
«Մանկավարժական Համալսարան-90 ամյակ» մեդալ;13.11.2012

Լեզուներ՝ ռուսերեն