ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամսոն Արարատի Մխիթարյան
20.06.2018

Սոց. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

mkhitaryansamson37@aspu.am

Սոց. գիտ. թեկնածու, դոցենտ/Սոցիոլոգիայի և սոցիալական շխատանքի ամբիոն

Կրթություն
1986-1992 – ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1982-1986 – ԵՊՀ Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիատկան աստիճան`սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու
Թեմա՝ «Քաղաքացիական մասնակցությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործընթացում»

ԻԲ:00:03 - «Միջին մակարդակի տեսություններ, սոցիալական կառույցներ, սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2015 - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2008 – ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենետ
2007-2008 – ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական քարտուղար, ավագ գիտաշխատող
1998-2007 – ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող
1995-1998 – ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական քարտուղար
1992-1995 – ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ

Մագիստրատուրա՝ Կառավարման սոցիոլոգիա, Ձեռներեցության սոցիոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Քաղաքական սոցիոլոգիա, կառավարման սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիայի պատմություն

 

Հրապարակումներ

1. Проблемы мотивации политического участия в армянском обществе, Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук, Совместный сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 2015.
2. Հանցավորության վիկտիմոլոգիական գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում, Վան Արյան, Երևան, 2013: Համահեղինակ
3. Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, ԵՊՀ, Երևան, 2010։ Համահեղինակ

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-9033-7819 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (խոսակցական)