ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անժելա Մանվելի Սարգսյան
05.09.2016

Դասախոս, լաբորատորիայի գիտաշխատող

sargsyananzhela54@aspu.am

Դասախոս/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2011-2017թթ․ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ, թեմա՝ «Շախմատի կրթական արժեքների ձևավորման հոգեբանական մեխանիզմները տարրական դասարաններում», գիտական ղեկավար՝ հ.գ.դ., պրոֆեսոր՝ Վ.Ս.Կարապետյան,
2009-2011թթ.՝Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մանկավարժության և հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան, Մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ),
2004-2009թթ.՝Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ուսուցչի, մանկավարժության բակալավրի աստիճան, Մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ),
2006-2013թթ.՝«Էլենը և երեխաները» ժամանակակից և պարահանդեսային պարերի թատրոն-ստուդիա, պարուհի՝ «Ժամանակակից և պարահանդեսային պարեր» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ):

Աշխատանքային փորձ
2022- առ այսօր «Կրթություն առանց սահմանների» ՀԿ վերապատրաստող հոգեբան,
2016-առ այսօր Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս,
2018 – առ այսօր Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող,
2014-2016 – Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս,
2014–2017 – Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող,
2013 - առ այսօր ՀՀ Շախմատի ակադեմիայի «Շախմատ» ուսումնական առարկան դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստող-հոգեբան
2013-2014- Հայաստանի Շախմատի Ակադեմիայի հոգեբան-մեթոդիստ
2011-2014 Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոի մասնագետ։

Կարդացվող դասընթացներ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ՝ ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության պատմություն, զարգացման հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Զարգացման հոգեբանության հիմնախնդիրները, կրթական շախմատի հոգեբանություն։

Վերապատրաստումներ
2022թ․ հունիսի 30- հոկտեմբերի 11-ը «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթաց հիմնված Curriculum GlobALE-ի մեթոդաբանության վրա
2021թ․ ապրիլ, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, մասնագիտական միջազգային վերապատրաստում
2020 թ, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, Գիտական գրագիտություն և բարեվարքություն (30 ակադեմիական ժամ) ՀՀ ԲՈԿ
2016 թ., հունիսի 20-22 - «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները» Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոց, Երևան, Հայաստան, ՀՀԿԳՆ, ԳՊԿ, ՀՊՄՀ
2015թ., հոկտեմբեր 23-25 - հոգեբանական պրակտիկում (12 ակադեմիական ժամ), Երիտասարդ գիտնականների դպրոց, Երևան, Հայաստան
2013թ., հոկտեմբեր 10-11- Միջազգային WEB - սեմինար «Ժամանակակից հոգեբանական պրակտիկում», Չելյաբինսկ-Երևան-Պրահա-Ալմաթա-Զլատոուստ
2010թ. հոկտեմբեր 25 - նոյեմբեր 22 - Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանամանկավարժական համալսարան, Կրթության հոգեբանության ֆակուլտետ, Տարիքային հոգեբանության ամբիոն, մեկամսյա մագիստրոսական դասընթացներ (129 ակադեմիական ժամ)՝ հ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Ֆ.Օբուխովայի ղեկավարությամբ, Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրապարակումներ
1. Կրտսեր դպրոցականի ուշադրության կենտրոնացվածության դժվարությունները եվ հաղթահարման հնարավորությունները «շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման գործընթացում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, N 2-3 (21-22) Երևան, 2014, էջ 132-140, Սարգսյան Ա., Խաչատրյան Ա., Պետրոսյան Ռ.
2․Տարածության և ժամանակի համարժեք ընկալումները՝ որպես Շախմատ ուսումնական առարկայի յուրացման ցուցանիշ, Международная научная конференция, «Современные проблемы развития науки и образования», Ереван 2014, 13-15 октября, Сборник научных статей, էջ 204-209, Սարգսյան Ա., Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա.
3. Chess research laboratory, International, Conference, Chess in Schools, 17-18 October, Erevan 2014, Sargsyan A., Khachatryan A.
4. Ուշադրության և խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնահատման փորձարարական ուսումնասիրում, Երևանի պետական համալսարան, Նյութեր «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», V Միջազգային գիտաժողովի, Երևան, Հայաստան, Հոկտեմբերի 23-25, 2015, էջ 132-135, Սարգսյան Ա., Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա.
5. Շախմատի կրթական հետազոտություններ, Կարապետյան Վ․, Խաչատրյան Ա․, Սարգսյան Ա․, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՀՊՄՀ, Երևան 2015, էջ 31-72
6. Экспериментальное исследование интеллектуальной лабильности младших школьников, Хачатрян А. , Саргсян А., Лпутян Г. Интеграция науки и образования в xxi веке: психология, педагогика, дефектология, Сборник научных трудов, Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология» 3–4 декабря, САРАНСК 2015 г., с.260-264
7. Результаты психологических исследований Центра образовательных исследований Шахмат Республики Армения, Хачатрян А. , Саргсян А., Лпутян Г. Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность Международная научно-практическая конференция (25-27 апреля, Москва2016г.), с.154-159
8. Current Level of Psychological Components of Assimilation of Chess as a School Subject and Ways of Their Activation Sargsyan A., Khachatryan A., Lputyan G., Theoretical and Practical Issues of Chess Education in School, International Chess Conference, 30 Sep-03 Oct, Tsaghkadzor 2016, p. 117-129
9. “Chess Teachers’ Professional Enhancement Courses in the Republic of Armenia, A.Khachatryan, A.Sargsyan, Theoretical and Practical Issues of Chess Education in School, International Chess Conference, 30 Sep-03 Oct. p. 51-57
10. Ներառական կրթության հոգեբանություն, Խաչատրյան Ա․, Սարգսյան Ա․, Հարությունյան Ն․, Կրթության հոգեբանության դասախոսությունների ժողովածու,Երևան Գլուխ 11, Էջ 453-491
11․ Влияние эмоционального напряжения на успеваемость учащихся начальной школы, Хачатрян А., Саргсян А., Лпутян Г., МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А. Н. Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)» Международная научно-практическая конференция
ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ, сборник статьей Москва, 16 июня 2017 г., с. 672-674
12. «Շախմատ» առարկայի յուրացման հոգեբանական բաղադրիչների առկա մակարդակի փորձարարական ուսումնասիրություններ, Սարգսյան Ա․, ՀՀ ԳԱԱ ԿԱՃԱ Գիտական հոդվածների ժողովածու ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն.-Երևան: Նաիրի, 2018.-412 էջ https://arar.sci.am/dlibra/publication/115154/edition/105049/content
13․ Attention features of chess studying junior school learners, Ա․Սարգսյան, Ա․Խաչատրյան Շախմատային կրթության արդի վիճակը և զարգացման միտումները։ Միջազգային գիտաժողով։ Ծաղկաձոր 2019․-Եր․։ Քոփի Փրինթ, 2019․-144 էջ, էջ 100-106
14․ Շախմատի ուսուցիչների դասավանդման «լավագույն փորձի» հոգեբանական ուսումնասիրություններ, Ա․Սարգսյան, Ա․ Խաչատրյան ՀՀ ԳԱԱ ԿԱՃԱՌ Գիտական հոդվածների ժողովածու ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն.-Երևան 2020, N 2, էջ 36-44
15․ CRITICAL THINKING AND MOTIVATION OF CHESS TEACHERS WITH "BEST EXPERIENCE" Sargsyan A. ,Khachatryan A. Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão. Paranaguá, PR, v.6, n.1, p. 310-01, 310-13, 2021. DOI: 10.21575/25254782rmetg2021vol6n11483. https://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiETG&page=article&op=view&path%5B%5D=1483 DOI: http://dx.doi.org/10.21575/25254782rmetg2021vol6n11483
16․ THE PECULIARITIES OF THE THINKING OF PRIMARY SCHOOL PUPILS STUDYING CHESS Khachatryan A., Sargsyan A., Gevorgyan N. Խ.ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Հումանիտար գիտություններ №-3 (41) 2021Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի(ՖԻԴԵ) և Շախմատի գիտահետազոտական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 2021 թվականի նոյեմբերի 20-21-ին կայացած «Շախմատը կրթության մեջ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր https://aspu.am/website/images/journal/%20%2030.12.2021.pdf
17. Experimental Studies Of Cognitive Styles Of Primary School Students Studying Chess A.Khachatryan, A.Sargsyan Revista MundiEngenharia, Tecnologia e Gestão. Paranaguá, PR, v.7, n.2, p. 419-01, 419-12, 2022DOI:10.21575/25254782rmetg2022vol7n219271 p. 419-01, 419-12, 2022
18․RESEARCH OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF CHESS TEACHERS AND PUPILS. Sargsyan A. ,Khachatryan A. Main Issues Of Pedagogy And Psychology, 2023. 10 (1), 6-20. https://doi.org/10.24234/miopap.v10i1.456

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5456-7067

Լեզուներ`հայերեն /գերազանց/, ռուսերեն /լավ/, անգլերեն /լավ/