ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անժելա Մանվելի Սարգսյան
05.09.2016

Դասախոս, լաբորատորիայի գիտաշխատող

sargsyananzhela54@aspu.am

Դասախոս/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

2011 թվականից առ այսօր՝Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ, թեմա՝ «Շախմատի կրթական արժեքների ձևավորման հոգեբանական մեխանիզմները տարրական դասարաններում», գիտական ղեկավար՝ հ.գ.դ., պրոֆեսոր՝ Վ.Ս.Կարապետյան

2009-2011թթ.՝Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մանկավարժության և հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան, Մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ):

2004-2009թթ.՝Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ուսուցչի, մանկավարժության բակալավրի աստիճան, Մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ):

2006-2013թթ.՝«Էլենը և երեխաները» ժամանակակից և պարահանդեսային պարերի թատրոն-ստուդիա, պարուհի՝ «Ժամանակակից և պարահանդեսային պարեր» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ):

Աշխատանքային փորձ

2014 թվականից առ այսօր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոն՝ դասախոս

2015 թվականից առ այսօր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն՝ գիտաշխատող

2014 - 2015 թթ.՝ Հայաստանի Շախմատի Ակադեմիա՝ հոգեբան-մեթոդիստ

2012 թվականից առ այսօր՝ «Շախմատ» ուսումնական առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստում

2011-2014թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոն՝ մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Զարգացման հոգեբանություն, Տարիքային հոգեբանություն, Մանկավարժական հոգեբանություն, Նախադպրոցականի հոգեկանի զարգացման հիմնախնդիրները, Կրտսեր դպրոցականի հոգեկանի զարգացման հիմնախնդիրները, Կերպարվեստ և արտթերապիա, Ներառական կրթություն:

Մագիստրատուրա՝ Ժամանակակից կրթության հոգեբանության հիմնահարցեր, Վախերի և ագրեսիայի դրսևորումները մանկական տարիքում, Ներառական կրթություն, Հոգեբանական աշխատանք՝ մանկական խաղերի և խաղալիքների ընտրություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարիքային հոգեբանություն, Մանկավարժական հոգեբանություն, Կրթության հոգեբանություն, Զարգացման հոգեբանություն, «Շախմատի» հոգեբանություն, «Պարի» հոգեբանություն, Պարային թերապիա:

Վերապատրաստումներ
2015թ., հոկտեմբեր 23-25 - հոգեբանական պրակտիկում (12 ակադեմիական ժամ), Երիտասարդ գիտնականների դպրոց, Երևան, Հայաստան

2013թ., հոկտեմբեր 10-11- Միջազգային WEB - սեմինար «Ժամանակակից հոգեբանական պրակտիկում», Չելյաբինսկ-Երևան-Պրահա-Ալմաթա-Զլատոուստ

2010թ. հոկտեմբեր 25 - նոյեմբեր 22 - Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանամանկավարժական համալսարան, Կրթության հոգեբանության ֆակուլտետ, Տարիքային հոգեբանության ամբիոն, մեկամսյա մագիստրոսական դասընթացներ (129 ակադեմիական ժամ)՝ հ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Ֆ.Օբուխովայի ղեկավարությամբ, Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրապարակումներ
1. Կազմակերպություններում մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանական առանձնահատկությունները Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2010, 10-12 հուլիսի, էջ 202-205, Սարգսյան Ա.
2. Մանկավարժական բուհի ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը որպես մասնագիտական կոմպետենցիայի բաղկացուցիչ «Անընդհատ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում», Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2013,1-5 հուլիսի, էջ 196-201, Սարգսյան Ա. , Քուրքչյան Լ., Վարդանյան Գ.
3. Կրտսեր դպրոցականի ուշադրության կենտրոնացվածության դժվարությունները եվ հաղթահարման հնարավորությունները «շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման գործընթացում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, N 2-3 (21-22) Երևան, 2014, էջ 132-140, Սարգսյան Ա., Խաչատրյան Ա., Պետրոսյան Ռ.
4. Ուշադրության կենտրոնացվածության դժվարությունները «Շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման գործընթացում, Ընտանիք և դպրոց, Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2014, թիվ 1, էջ 35-45, Սարգսյան Ա., Խաչատրյան Ա.
5. Խաղալիքի և խաղային առարկաների բազմագործառույթ կիրառման հնարավորությունները նախադպրոցականի կենսագործունության ընթացքում, Ընտանիք և դպրոց, Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2014, թիվ 4, էջ 32-47, Սարգսյան Ա.
6. Խաղալիքի և խաղային առարկաների բազմաֆունկցիոնալ օգտագործման հնարավորությունները նախադպրոցականների խաղային գործունեության ընթացքում, Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, 1, 2014, էջ 763-776, Սարգսյան Ա., Քուրքչյան Լ.
7. Խաղալիքի բազմաֆունկցիոնալ օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնումը խաղային գործունեության արդյունավետ կազմակերպման պայմաններում, Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, 1, 2014, էջ 776-783, Սարգսյան Ա., Քուրքչյան Լ.
8. Տարածության և ժամանակի համարժեք ընկալումները՝ որպես Շախմատ ուսումնական առարկայի յուրացման ցուցանիշ, Международная научная конференция, «Современные проблемы развития науки и образования», Ереван 2014, 13-15 октября, Сборник научных статей, էջ 204-209, Սարգսյան Ա., Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա.
9. Հասկացությունների մեկնաբանման եվ սահմանման առանձնահատկությունները մասնագիտական կրթության համակարգում Международная научная конференция «Современные проблемы развития науки и образования», Ереван 2014, 13-15 октября, Сборник научных статей, էջ 332-337, Սարգսյան Ա.
10. Chess research laboratory, International, Conference, Chess in Schools, 17-18 October, Erevan 2014, Sargsyan A., Khachatryan A.
11. Ուշադրության և խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնահատման փորձարարական ուսումնասիրում, Երևանի պետական համալսարան, Նյութեր «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», V Միջազգային գիտաժողովի, Երևան, Հայաստան, Հոկտեմբերի 23-25, 2015, էջ 132-135, Սարգսյան Ա., Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա.

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն