ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Ռուբիկի Սարգսյան
25.02.2016

Դասախոս

sargsyanhasmik46@aspu.am

Դասախոս/Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

Կրթություն
2010-2012թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Օտար Լեզուների և Գրականության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի բաժին, Մանկավարժության մագիստրոս Անգլերեն լեզու և Գրականություն մասնագիտությամբ, 
2006-2010թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Օտար Լեզուների և Գրականության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի բաժին, Մանկավարժության բակալավր Անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ 
2015 Հոկտեմբեր 1-2 «Ներառական կրթություն. ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտաժողով, թարգմանիչ,
2013 Հուլիս 1-5 «Անընդհատ /շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում» միջազգային գիտաժողով, թարգմանիչ
2012 մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի դասախոս,
2011-2012 «Եվա» ուսումնական կենտրոն, ընդհանուր անգլերեն և TOEFL ծրագիր դասավանդող:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա՝ Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

անգլերեն լեզվի ուսուցման մեթոդիկա ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
Անգլերեն լեզվի ուսուցում որպես երկրոդ օտար լեզու, Լեզվաբանություն, Ոճաբանություն, Թարգմանություն

Վերապատրաստումներ
2015թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման դասընթաց:

Հրապարակումներ
“Conceptual Bases and Linguistic Markers of Horror in the Short Stories “Morella” and “Ligea” by Edgar Allan Poe.” Խաչատուր Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՊՐԱԿ II, Երևան , Մանկավարժ հրատ. 2014

Լեզուներ՝ ռուսերեն (սահուն), անգլերեն (սահուն), գերմաներեն (տարրական մակարդակ)