ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Գրիգորի Սարգսյան
15.02.2016

ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, մանկ. գիտ.թեկ.,դոցենտ

sargsyanhasmik44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկայի ամբիոն, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Կրթություն

2000-2003թվ. կրթությունը շարունակել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ասպիրանտուրայում (առկա ուսուցմամբ) 
1995-2000թվ. ուսանել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաքիմիական ֆակուլտետում գերազանցությամբ

Գիտական աստիճան 

«Բնագիտության (բույսեր բաժնի) տարբերակված ուսուցման առանձնահատկությունները հատուկ (օժանդակ) դպրոցում>>: ժԳ-00-02- <<Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (կենսաբանություն) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն

Աշխատանքային փորձ

 2015թ-ից առ այսօր աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի տեղակալ
2012 թ.՝ վերընտրվել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
2007 թ.՝ ընտրվել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
2006-2011թթ.՝ դասավանդել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության(արատաբանության) ամբիոնում:
2011թ. առ այսօր դասավանդում է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնում

Արհեստակցական կազմակերպությունում աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1996թ.-ից

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ

Երեխայի էկոլոգիական կրթության տեսություն և մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

31 գիտական հոդվածների, 1ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 1 հանրագիտարանի և 1 մենագրության հեղինակ է

Անդամակցություն

Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն

2008 թվ-ից հանդիսանում է ՀԱՄԿ-ի գենդերային հանձնաժողովի անդամ

2006 թվ-ից հանդիսանում է ՀԱՄԿ-ի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ՝
1. Ներառական ուսուցման իրականացման հիմնախնդրի առանձնահատկությունները: Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Երևան-2013, էջ 167-172, Սարգսյան Հ.Գ., Խաչատրյան Ա.Ս., Չոբանյան Լ.Ա.
2. Проблемы современной вузовской педагогической практики:Международный контекст. Образование: политика, менеджмент, качество 2013,Nr.2 (14) ISSN 2029-1922, стр.55-61, А.Саргсян, В.Карапетян
3. <<Образование,наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство>>. Труды международной научной конференции 24-29
марта 2014 Том 2, Цахкадзор 2014, стр.156, Саргсян А.Г.
4. Կենսաբանության դերը աշակերտների մտածողության զարգացման և գիտական
աշխարհայացքի ձևավորման գործընթացում: Իմաստություն 1(2), 2014, էջ 48-58, Տ.Թանգամյան , Հ.Սարգսյան, Ն.Դավթյան
5. Особенности организации психо-коррекционных работ в условиях инклюзивного образования. ,,Актуальные проб-лемы образования детей дошкольного и младшего школь-ного возраста в контексте современ-ного научного знания,, Международная научно-практическая Конференция Оренбург 18.06.14г. Сборник статей. Стр.293-296.
В.С.Карапетян, А.Г.Саргсян
6. Развитие мотивации к изучению математики в современном мире: Коллективная
монография, Москва- Ереван, 2015, с.283

Պարգևներ՝

Կրթության ոլորտում ներդրած ավանդի համար 2015 թվականին ԿԳ նախարարության կողմից խրախուսվել է շնորհակալագրով:
Երկարամյա և բարեխիղճ աշխատանքի համար 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կողմից պարգևատրվել է պատվոգրով:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն