ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իննա Ռոբերտի Սարգսյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

sargsyaninna04@aspu.am, innasargsyan@gmail.com, i.r.sargsyan@ya.ru

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

ՌԴ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄ, ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թ. - Ռուսաստանի Դաշնության կրթության և դաստիարակության ակադեմիայի իսկական անդամ՝ ակադեմիկոս
2014 թ. – Պրոֆեսորի գիտական կոչում
2012 թ. – Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան՝ 13.00.02 - ՙդասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ մասնագիտությամբ – 020 մասնագիտական խորհուրդ
2000 թ. – Դոցենտի գիտական կոչում
1993 թ. – Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի մանկավարժական ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտում, մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
1990 – Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1979-1984 թթ. – Երևանի պետական համալսարան, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետի ուսանող

Դոկտորական ատենախոսություն
ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ-ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՐԵՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐՈՒՄ)

ԺԳ. 00. 02 – Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու) մասնագիտությամբ, 020 մասնագիտական խորհուրդ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2018 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր; Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հազորդակցության ամբիոնի պրոֆեսոր
2015 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ; Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հազորդակցության ամբիոնի պրոֆեսոր
2014 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր
2008 թ. Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հազորդակցության ամբիոնի դոցենտ
2000 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ:
1989 թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:
1984-1989 թթ. Երևանի Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի լեզուների ամբիոնի դասախոս:

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

Ռուսաց և հայոց լեզուների համեմատական տիպաբանություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Գենդերային լեզվաբանություն՝ լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն -հատուկ կուրս

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

Բազմամշակութային ուսուցում և դաստիարակություն
Միջմշակութային հաղորդակցություն
Թարգմանության լեզվաբանական տեսություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի խոսակցական ոճ – հատուկ կուրս

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Ռուսաց, հայոց, անգլերեն և բուլղարերեն լեզուների համեմատական տիպաբանություն, թարգմանության տեսություն, միջմշակութային հաղորդակցություն, գենդերային լեզվաբանություն, անտրոպոլոգիական լեզվաբանություն, մուլտիլեզվաբանություն, բառագիտություն և դարձվածքաբանություն, Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն, օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, ռուցաց լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր:

 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

1. ԱԲՌՀ / РУДН /. Ռոսաց լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման ֆակուլտետ: ”Գրականության դասը որպոս մանկավարժական երևույթ՝ նորարական մոտեցումներ ուսումնական գործընթացի իրականացման գործում” (72 ժ.). Մոսկվա, 2018.
2. ՌՊՀՀ. Վերապատրաստման կուրսեր. “Ռուսաց լեզու” (72 ժ.). Մոսկվա, 2018.
3. ԱԲՌՀ / РУДН /. Վերապատրաստման ֆակուլտետ: «Լեզվոդիդակտիկական փորձարկման համաշխարհային համակարգեր. Մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ»: 72 ժամ: Մ., 2018 թ .
4. Շարունակական կրթության ինստիտուտ: «Մշակութային ժառանգությունը բազմամշակութային տարածքում»: 72 ժամ: Մ., 2017 թ.
5. Ա. Պուշկինի անվ. ՌԼՊԻ /ФГБО ГИРЯ/: «Մարդասիրական համագործակցությունը միջմշակութային հաղորդակցության տեսանկյունից»: 16 ժամ: Մ., 2017 թ.
6. Գիտության և մշակույթի ռումնական կենտրոն Երևանում: Դասընթացներ "Հայկական հանրակրթական դպրոցներում ռուսաց լեզվի դասավանդման համակարգում Էլեկտրոնային մուլտիմեդիա ձեռնարկները Հանրապետական նորարարությունների տեսանկյունից կրթական ծրագիր «Ժամանակակից ուսուցիչի դպրոց Հայաստանում » - 36 ժամ: 2016 թ.
7. Դպրոց-սեմինար "Սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար կրթության զարգացումը Ռուսաստանում»: 2016 թ.
8. Ծրագիր «Ռուսական մարդասիրական առաքելությունը»/ Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարան: 2016 թ.
9. Մի շարք կլոր սեղաններ և դասախոսություններ՝ ռուսաց լեզվի վերաբերյալ / «Ռուսաստանն այսօր» նախագծի շրջանակներում / ՌԴ կրթության և գիտության նախարարություն: 2015 թ.
10. Գիտության և մշակույթի ռումնական կենտրոն Երևանում: Դասընթացներ "Հայկական հանրակրթական դպրոցներում ռուսաց լեզվի դասավանդման համակարգում Էլեկտրոնային մուլտիմեդիա ձեռնարկները Հանրապետական նորարարությունների տեսանկյունից կրթական ծրագիր «Ժամանակակից ուսուցիչի դպրոց Հայաստանում » - 36 ժամ: 2016 թ.
11. 13. Դպրոց-սեմինար " Սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար կրթության զարգացումը Ռուսաստանում»: 2016 թ.
12. 14. Ծրագիր «Ռուսական մարդասիրական առաքելությունը»/ Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարան: 2016 թ.
13. 15. Մի շարք կլոր սեղաններ և դասախոսություններ՝ ռուսաց լեզվի վերաբերյալ / «Ռուսաստանն այսօր» նախագծի շրջանակներում / ՌԴ կրթության և գիտության նախարարություն: 2015 թ.
14. Ռուսաստանի Ազգերի Բարեկամության Համալսարան (РУДН): ՌՕԼ–ի (РКИ) դասախոսների որակի բարձացման ֆակուլտետ: <<Ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման արդի տեսանկյունները>> /36 ժամ/: 2015 թ.
15. Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն Երևանում: Ռուսաստանի Նոր Համալսարան (РосНОУ). Որակավորում <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա>> /72 ժամ/. 2015 թ.
16. ՌՖ-ի գիտության և կրթության նախարարություն. Ուսուցում <<Լեզվաբանական և բանասիրական գիտելիքներ ֆայնդրայզինգի միջազգային տարածքում /60 ժամ/. 2013 թ.
17. Ռուս-Հայկական /Սլավոնական/ համալսարան: Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ: Ռուս բանահյուսության ինստիտուտ: Դասընթացներ <<Ռուս բառարանագիտություն և խոսքի մշակույթ>> /36 ժամ/: << Լեզվամշակութաբանություն: Բուհական տեսանկյուն>> /36 ժամ/: 2013 թ.
18. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ազգային ինստիտուտ: Մեթոդական սեմինար <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման արդիական հիմնախնդիրները երկլեզվական միջավայրում>> /32 ժամ/: 2012 թ.
19. Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդողների որակի բարձացման կուրսեր <<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> /32 ժամ/: 2012 թ.
20. Ռուս-Հայկական /Սլավոնական/ համալսարան: Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ: Ռուս բանահյուսության ինստիտուտ: Դասընթացներ << Ժամանակակից ռուսաց լեզվի արդի հիմնախնդիրները>> / 32 ժամ/,<<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> /32 ժամ/: 2010 թ.
21. Կրթության ազգային ինստիտուտ: “Հայաստանի ժամանակակից ուսուցչի դպրոց” հանրապետական նորարական մանկավարժական ծրագրի շրջանակում կազմակերպված “Մուլտիմեդիա էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկները Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ռուսաց լեզվի ուսուցման համակարգում” դասընթացը` 36 ժամ ծավալով:

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

• Ռուսաստանի Դաշնության կրթության և դաստիարակության ակադեմիայի
• իսկական անդամ՝ ակադեմիկոս
• “Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները” հանդեսի գլխավոր խմբագիր
• ԵՊԼՀ-ի 059 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
• ՀՊՄՀ-ի օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
• Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
• “Ռուսաց լեզուն Հայաստանում” գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Հատուկ կրթության հիմնախնդիրների” գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ” հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Գիտական տեղեկագիր“ խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• ԱՊՀ անդամ պետությունների ռուսաց լեզվի ուսուցման հիմնական կազմակերպությունների անդամ (ՌԴ, Մոսկվա);
• ՄԱՊՐՅԱԼ-ի անդամ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы).


ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Ավելի քան 180 հրատարակությունների, այդ թվում՝ 

  • 4 մենագրություն
  • Քերականական կարգերի տիպաբանություն (2012 թ.)
  • Ռուսաց լեզվի մասնագիտորեն կողմնորոշված ուսուցման տեսական հիմունքները (բանասիրական ֆակուլտետներում) (2013 թ.)
  • Բազմամշակութային կրթության ռիսկերը և դրանց նվազեցման տեխնոլոգիաները երկլեզու ուսուցման լույսի ներքո (2017 թ.)
  • ԲԱՅ՝ համեմատական տիպաբանական հետազոտություն ռւսերենի և չինարենի լեզվանյութի հիման վրա ՌՕԼ-ի դասավանդվան մեթոդիկայի տեսանկյունից /Համահեղինակ – Վահգ Հայջեն (2018 թ.)
  • 170-ից ավելի հոդվածներ
  • 20 ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ
  • 4 բառարան
  • Ուսումնական հեղինակային ծրագրեր` /ըստ դասավանդվող արարկաների/

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ

2012 թ. - “Վալերի Բրյուսով” մեդալ ռոս-հայկական հումանիտար և մշակութային կապերի զարգացման ներդման համար

ԼԵԶՈՒՆԵՐ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, բուլղարերեն