ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուբեն Վահանի Սարգսյան
31.10.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

  

sargsyanruben05@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1961թ. ավարտել է Հայկական պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտը /որակավորումը՝ մաթեմատիկայի ուսուցիչ/

Գիտական աստիճան 
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (23.09.1983, կԺ006179): Ատենախոսության թեման՝ Դեռաահասների ճանաչողական գործունեության ակտիվացման մանկավարժական պայմանները:
Դոցենտ (ԺՃ 027942, 13.10.1990թ.):
Հետազոտող ուսուցիչ ( 29.02.1996թ., թ. 534 ):

Աշխատանքային փորձ
2008 - առ այսօր, ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ:
1999 - 2007 թ. – Կրթության ազգային ինստիտուտ:
1974 – 1999թ.- Կրթության և գիտության նախարարություն:

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ՝ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա,
Մաթեմատիկայի պատմություն
Մանկավարժական պրակտիկայի ղեկավարում
Մագիստրատուրա՝ Մաթեմատիկան և կրթության կառավարումը
Մագիստրոսների ղեկավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաներ, սովորողների իմացական գործողության խթանում:

Վերապատրաստումներ
ՍՍՀՄ ՄԳԱ, դասախոսների որակավորման բարձրացման ինստիտուտի ուկնդիր (05.01.81 – 05.02.81թ, վկայական 0060)

Անդամակցություն
«Փոքրիկ Իշխան» հասարակական կազմակերպության նախագահ

Հրապարակումներ
1.Թեստեր հանրահաշվից, «Մաթեմատիկական դպրոցում» ամսագիր, 2005թ., հ. 3, էջ 40 – 58:
2.Համագործակցային ուսուցումը մաթեմատիկայի դասերին, «Նախաշավիղ» ամսագիր, 2006թ., 1–2, էջ 7–12:
3. Մաթեմատիկայի դասավանդումը և արժեքային համակարգը, «Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր» ժողովածու, պրակ 3, 2008թ.:
4.Դասախոսություններ մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկայից Ե., «Զանգակ», 2012թ.,
5.«Մաթեմատիկայի դասաժամի բաղադրիչների մասին», «Մաթեմատիկական կրթություն - 2» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող., Ե.2014թ, 4 էջ

Լեզուներ՝  հայերեն, ռուսերեն