ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սաթենիկ Ռուբենի Սարգսյան
26.02.2016

Դասախոս

sargsyansatenik47@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը

2010-2012թթ.՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների բաժին
2005-2008թթ.՝ Խ. Աբովյանիանվ. ՀՊՄՀ, Անգլերենիևնրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
2000-2005թթ.՝ Խ. Աբովյանիանվ. ՀՊՄՀ, Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2006թ-ից առ այսօր՝ Խ.Աբովյանիանվ. ՀՊՄՀ-ի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն /դասախոս/

Կարդացվող դասընթացներ

Անգլերեն լեզվի բանավոր և գրավոր հաղորդակցում
Անգլերենի գործնական քերականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակաը
Անգլերենի դասավանդում , ուսուցիչների վերապատրաստում

Վերապատրաստումներ
27.01-02.02 2013 Բրիտանական խորհրդի կազմակերպած « Learning and Technology British Council Study Tour in London»
29.04. 2013 – 15.07.2013 Մասնակցություն Բրիտանական խորհրդի վերապատրատման` Learning Technologies առցանց դասընթացին
15.01.2014- 15.05.2014 Մասնակցություն NTS թարգմանչական գործակալության առցանց դասընթացին
20.02.2014 – 15.06.2014Մասնակցություն շվեյցարական Կազա հիմնադրամի «Ուսուցում ուսուցանողների համար» վերապատրաստման դասընթացին

Հրապարակումներ
1. «Ենթակայի և ստորոգյալի շարադասության ոճական առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում» «Լեզու և լեզվաբանություն» հանդես, Ե., 2007, N 1-2
2. «Շարադասության դերը նախադասության անդամների կապակցման մյուս միջոցների շարքում, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածուԵ., 2008, N 2(35)
3. «Շարադասական որոշ առանձնահատկություններ անգլերենում և հայերենում»/ սաղմոսի լեզվի շարադասական ուսումնասիրության փորձ/ «Աստղիկ» գիրք թարգմանչաց, Ե., 2009, N19

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8589-1900 

Լեզուներ՝ անգլերեն և ռուսերեն` ազատ, գերմաներեն և ֆրանսերեն`բառարանով