ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սևադա Մուշեղի Սարգսյան
18.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

sargsyansevada22@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ/Կերպարվեստի ամբիոն 

Կրթություն
2001-2005թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ասպիրանտուրա:
1993-1998թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան, կոչում
2013թ-ին շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: Ատենախոսության թեմա՝ «Բացօթյա նկարչության դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում» (Մանկավարժություն - 020 մասնագիտական խորհուրդ):
2015թ-ին ստացել է մանկավարժության դոցենտի կոչում:

Աշխատանքային փորձ
2004թ-ից գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի գունանկարի ամբիոնում նախ` որպես դասախոս, ապա` ասիստենտ (2010թ.):
1999-2004թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկա¬վար¬ժա¬կան համալսարանի նկարիչ
2003-2004 թթ. Լ. Շանթի անվան թիվ 4 միջնակարգ դպրոց, նկարչության և գծագրության ուսուցիչ:
2002-2005 թթ. Երևանի մանկապատանեկան ստեղծագործության քաղաքային կենտրոն, կերպարվեստի ուսուցիչ, նկարիչ-ձևավորող:
2000-2001 թթ. Ա. Խանջյանի անվան թիվ 53 միջնակարգ դպրոց, նկարչության ուսուցիչ:
1994-1998 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նկարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկա, գունանկար, գծանկար կոմպոզիցիա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արվեստի պատմություն և տեսություն, մշակույթի պատմություն, ազգագրություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, կրթության կազմակերպում, գեղարվեստական մանկավարժություն, հոգեբանություն:

Վերապատրաստումներ
2015 թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց


Անդամակցություն
2001 թ-ից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ:

Հրապարակումներ (2011-2015)
1. Գունային երանգ հասկացությունը բացօթյա գեղանկարչության ժամանակ,
Գեղարվեստական միտք, թիվ 1, Երևան, 2011թ., էջ 46-48
2. Գեղարվեստական օժտվածությունը նախադպրոցականների կերպար¬վեստային գործունեության մեջ, Գեղարվեստական միտք, թիվ 1, Երևան, 2012թ., էջ 63-66
3. Նկարիչ-մանկավարժի գործունեությունը դպրոցում,
Մանկավարժական միտք, թիվ 1-2, Երևան, 2013թ., էջ 89-92
4. Բնանկարային գեղանկարչության գործառույթները մանկավարժական գործընթացում,
Գեղարվեստական միտք, թիվ 1, Երևան, 2013թ., էջ 144-148
5. Նատյուրմորտի ժանրային և հորինվածքային առանձ¬նահատկությունները,
Կրթությունը և գիտությունը Ար¬ցախում, թիվ 3-4, Երևան, 2013թ., էջ 93-96
6. Ստեղծագործական պրակտիկա, Պլեներ (Ուսումնական ծրագիր, մեթոդական ցուցումներ), Հեղինակային հրատ., ՀՏԴ 75.02, Երևան, 2014թ., 37 էջ
7. Պլեներային պրակտիկան` որպես ուսումնական գործընթաց,
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 1-2, Երևան, 2014թ., էջ 45-48
8. Ուսումնական բնանկարի կատարման հաջորդականությունը,
Մանկավարժական միտք, թիվ 3-4, Երևան, 2014թ., էջ 171-174
9. Բնանկարային գեղանկարչությունը բնապահպանական մշա¬կույ¬թի ձևավորման համակարգում,Կրթությունը և գիտությունը Ար¬ցախում, թիվ 1-2, Երևան, 2015թ., էջ 16-20

Պարգևներ
2016 թ. ՀՀ ՊՆ պատվոգիր
2014 թ. ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատվոգիր
2010 թ. Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի պատվոգիր
2001 թ. ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի նախարարության պատվոգիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն