ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Սուրենի Սարգսյան
06.09.2016

Ավագ ինժեներ

Sargsyan_Susan@Yahoo.com

Ավագ ինժեներ/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1982-1985թթ.՝ ՀՄԻ ասպիրանտուրա
1972-1976թթ.՝ Խ․Աբովյանի անվան ՀՄԻ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժին

Աշխատանքային փորձ
10.09.1985թ. մինչև օրս, ՀՄԻ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնում ավագ ինժեներ
15.08.1976թ. ՀՄԻ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնում ավագ լաբորանտ /համատեղությամբ ՀՄԻ ուսանողական նախագծային բյուրոյում՝ գիտաշխատող/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Օպտիկա, Բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկա

Հրապարակումներ
<<Օպտիկա առարկայի լաբորատոր աշխատանքներ>> ուսումնական ձեռնարկ 2009թ.
Влияние степени химической сшивки на молекулярную релаксацию ПЭВД – 2009.
Релаксационные переходы в модифицированном ПЭВД – 2010.
Исследование релаксационных процессов в ПЭВД и ПЭНД – 2013.
Влияние времени вулканизации на релаксационные свойства ПЭВД – 2014.
Влияние перекиси дикумила на релаксационные свойства полиэтиленов высокого и низкого давлений – 2015.

Պարգևներ
1976թ. 1-ին կարգի դիմլոմ համաինստիտուտային փուլում և 3-րդ կարգի դիպլոմ հանրապետական փուլում; 2003թ. ՀՊՄՀ պատվոգիր, 2013թ. ՀՊՄՀ 90-ամյակի առթիվ մեդալ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն /բառարանով/