ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իննա Վյաչեսլավի Սարկիսյան
25.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

sarkisyaninna03@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Արտասահմանյան գրականության ամբիոն

Կրթություն
2005-2010թթ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, Ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հայցորդ,
2000-2005թթ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճաններ  
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
Թեկնածուական ատենախոսություն ներիթեման՝ Լ.Տոլստոյի կովկասյան վիպակները և դրանց հայերեն թարգմանությունները, 11.06.2010 թ., ռուս գրականություն (ժ 01.03)

Աշխատանքային փորձ

2016թ. սեպտեմբերից մինչ օրս՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2011-2016թթ. սեպտեմբեր՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ,
2008 - 2011 – Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս,
2006 -2008 – Երևանի «Ֆիրդուսի» անվան համալսարան, ռուսաց լեզվի և արտասահմանյան գրականության դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

  • Ռուսաց և հայոց լեզուների համեմատական տիպաբանություն
  • Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
  • Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն
  • Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
  • Գենդերային լեզվաբանություն՝ լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն -հատուկ կուրս

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

  • Բազմամշակութային ուսուցում և դաստիարակություն
  • Թարգմանության լեզվաբանական տեսություն
  • Ժամանակակից ռուսաց լեզվի խոսակցական ոճ – հատուկ կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ ռուս գրականություն, թարգմանությանտեսություն, հայ-ռուսգրականկապեր:

Վերապատրաստումներ
2015 դեկտեմբերի 8-18` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող «Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում» ծրագիրի շրջանակներում վերապատրաստման կուրսեր:
2015 փետրվարի 16-ից մարտի 6-ը՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպված վերապատրաստման կուրսեր
2014 թ. օգօստոսի 12-24 ՝ Курсы повышения квалификации для преподавателей высшей школы «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово...», в Санкт-Петербургской академия постдипломного педагогического образования;
2012 թ. մայիսի 21-24՝ Курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы высших учебных заведений Армении «Актуальны проблемы русистики»;
2012 թ. հոկտեմբերի 15-21՝ Методический семинар и мастер-классы для преподавателей русского языка и литературы «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в билингвальной среде»;

Անդամակցություն
• “Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները” հանդեսի գլխավոր խմբագիր
• ԵՊԼՀ-ի 059 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
• ՀՊՄՀ-ի օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
• “Ռուսաց լեզուն Հայաստանում” գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Հատուկ կրթության հիմնախնդիրների” գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ” հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• “Գիտական տեղեկագիր“ խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
• ՄԱՊՐՅԱԼ-ի անդամ


Հրապարակումներ

Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանում և արտասահմանում մասնակցել եմ շուրջ 40 միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների։
Հեղինակ եմ ավելի քան 170 հրատարակությունների, այդ թվում՝
2 մենագրություն
Քերականական կարգերի տիպաբանություն (2012 г.)
Ռուսաց լեզվի մասնագիտորեն կողմնորոշված ուսուցման տեսական հիմունքները (բանասիրական ֆակուլտետներում) (2013 г.)
Բազմամշակութային կրթության ռիսկերը և դրանց նվազեցման տեխնոլոգիաները երկլեզու ուսուցման լույսի ներքո (2017 г.)

 160-ից ավելի հոդվածներ
 20 ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ
 4 բառարան
 Ուսումնական հեղինակային ծրագրեր` /ըստ դասավանդվող արարկաների/

Պարգևներ
2012 թ. - “Վալերի Բրյուսովի” մեդալ

Լեզուներ
• հայերեն
• ռուսերեն
• անգլերեն
• բուլղարերեն