ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էդուարդ Սարյան
05.08.2016

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող