ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սասունիկ Հենրիկի Մելիքյան
03.03.2016

Պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

melikyansasoun32@aspu.am

Պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ/ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն
1979-1982 Ասպիրանտուրա, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական ինստիտուտ,
1975-1979 Ուսանող, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական ինստիտուտ,

Գիտական աստճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու , թեմա «Սոցիալիստ-հեղափոխականները /էսէռները/ Հայաստանում և Անդրկովկասի հայաշատ քաղաքներում 1900-1920 թվականներին», ԵՊՀ պատմության խորհուրդ
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ

1993-մինչև այժմ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համակարգման և կազմակերպման բաժնի պետ,
1985-1992թթ. ՀՀ ԳԱԱ Սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի գիտական թեմայի ղեկավար,
1982-1985թթ. ՀՀ մշակույթի նախարարության թանգարանների բաժնի տեսուչ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ «Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների ռազմավարություն», «Կրթական ծրագրերի կազմում», «Կրթության օրենսդրություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բարձրագույն կրթության քաղաքականության և ռազմավարության պլանավորում, Բոլոնիայի գործընթաց, բարձրագույն կրթության բարեփոխումներ, նոր պատմություն, քաղաքական կուսակցությունների պատմություն:

Վերապատրաստումներ
Յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստումներ

Հրապարակումներ
ՀՀ բարձրագույն կրթության զարգացման միտումները կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի համատեքստում, ԵրՊԼՀ Բանբեր 2/22, 2012
ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի ստանդարտացման խնդիրները, ԵրՊԼՀ Բանբեր 2/29, 2013
Ուսանողներին տրվող ֆինանսական աջակցության ընդլայնման բարեփոխումների շուրջ, ԵրՊԼՀ Բանբեր 2/33, 2015

Կրեդիտների կուտակաման և փոխանցման եվրոպական համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,ԵրՊԼՀ, Բանբեր, Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2/37/,Երևան 2016
Կրեդիտային համակարգի գործառության հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում, Բանբեր, ԵրՊԼՀ, Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2(41), Երևան 2017,

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն