ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սաթենիկ Հարությունի Մելիքյան
21.02.2017

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ/ Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Կրթություն
1978-ին ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետության ֆակուլտետը, որակավորում` ճարտարապետ

Գիտական աստիճան
արվեստագիտության թեկնածու, 2006 թեկնածուական ատենախոսություն`<Ալեքսանդր Սարուխանի արվեստը>( ԺԷ.00.03 - <Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն> մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ի մայիսից՝ դոցենտ Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնում 
2014-2016թթ.՝ ասիստենտ Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնում 
2011-2014թթ.՝ ՀՊՄՀ-ի դասախոս Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնում 
1985-2011թթ.՝ Գեղագիտության ազգային կենտրոնում արվեստանոցի վարիչ

1980-1985 Գեղարվեստական դաստիարակության տան կերպարվեստի բաժնի ուսուցչուհի 
1978-1981 Երևանի թիվ 10 միջնակարգ դպրոցի գծագրության և նկարչության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայ և համաշխարհային կերպարվեստի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Համաշխարհային մշակույթ, արվեստ

Վերապատրաստումներ
2015 թ. ապրիլի 13–ից մայիսի 7–ը մասնակցել է ՀՊՄՀ-ի կազմակերպված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացին (60 ժամ տևողությամբ)

Անդամակցություն
1996 -ից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ

Հրապարակումներ 
Ալեքսանդր Սարուհանի արվեստը, (Մենագրություն),Երևան, « Զանգակ-97», 2004:
Կոմպոզիցիոն խնդիրները Հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության դասըթացում, (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան,«Ոսկան Երևանցի», 2015:
13 գիտական հոդվածներ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն