ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սաթենիկ Ռուբիկի Մանուչարյան
15.02.2016

Մանկ․ գիտ․ թեկնածու, ասիստենտ

manucharyansatenik44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

2004թ.   ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում:

1999–2002 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի  մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի ասպիրանտ:

1993–1997 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ (գերազանցության դիպլոմ):

1983-1993  Երևանի թիվ 154 միջնակարգ դպրոց:

Աշխատանքային գործունեություն

2006 թ. առ այսօր ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս:

1997–1999 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության  և հոգեբանության ամբիոնի փորձնակ հետազոտող:

Կրթական ծրագրերին մասնակցություն և փորձառություն

2016 Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինասավորվող և ՄԱԿ մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում:

2016թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարաության Գիտության Պետական կոմիտեի և ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները» երիտասարդ գիտնականների երկօրյա ամառային դպրոց:

2016թ.նոյեմբերի 1-ից-նոյեմբերի 30 «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի հրավերքով «Աջակցություն այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայություններին Սյունիքի մարզի փոքր համայնքներում» ծրագրի շրջանակում ուսուցչի ձեռնարկի մշակման նպատակով  ստեղծված մասնագիտական խմբի անդամ:

2017թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կազմակերպած «Հինգ տարեկան երեխաներին պարտադիր դպրոցական ուսուցման անցնելու նպատակահարմարությունը» հիմնահարցի քննարկումնների  մասնագիտական խմբի անդամ:

2021թ. Երևան քաղաքի դաստիարակների, ֆիզկուլտ հրահանգիչների վերապատրաստող:

Հրապարակումներ

Մանուչարյան Ս. Ռ , Նալբանդյան Թ. Է. Ավագ նախադպրոցականի կապակցված խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները, МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГРАМА ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди 12–13 травня 2022 р., м. Харків
Пономаренко И.Р.,. Манучарян С. Р, ,,Сюжетные дидактические игры в развитии математических способностей,, Воспитатель ДОУ №4/2017 Россия, Казань, №4/2017, С. 50-53 
ԱՌՆ-ն ուղղված աշխատանքների կազմակերպումը նախադպրոցական հաստատություններում, Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները/ երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու/,ՀՊՄՀ 2016, էջ 72
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի զարգացումը որպես սոցիալ-մանկավարժական հիմնախնդիր, Նախադպրոցական կրթություն/ հավելված Մանկավարժական միտք հանդեսի/, 1. 2009, էջ 59
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի զարգացման հիմնախնդիրը մանկավարժության պատմության մեջ, Նախաշավիղ գիտամեթոդական հանդես, 6. 2008, էջ 44
Ավագ նախադպրոցականի խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակության ուղղությամբ տարվող աշխատանքների համակարգը Նախաշավիղ գիտամեթոդական հանդես 2006թ.,թիվ 3-4,6 էջ
Նախադպրոցականի խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակությունը որպես 
խոսքի զարգացման մեթոդիկայի հիմնախնդիր, Նախաշավիղ գիտամեթոդական հանդես, 3-4. 2005, էջ 57
3-4 տարեկան երեխաների խոսքի հնչյունային կողմի յուրացման առանձնահատկությունները «Նախաշավիղ» ամսագիր 2003թ.,թիվ 2,  8 էջ
Խաղ-պարապմունքները նախադպրոցականի խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակման ձև Գիտական աշխատանքների ժողովածու 1-ին հատոր,«Մանկավարժ» 2002թ.,4էջ
Հայմանկական գեղարվեստական ստեղծագործությունները նախադպրոցականների/ 6-7տ./ խոսքի արտահայտչականության դաստիարակման միջոց, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների և գիտաշխատողների 51-րդ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ/ դեկտեմբեր 16-20, 1999թ./ ՀՊՄՀ, Երևան 2001, էջ 231
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակությանն ուղղված աշխատանքների առանձնահատկությունները, «Էդիթ Պրինտ» հր. Երևան. 2003թ, 48 էջ
Ծառուկյան Ռ., Սմբատյան Լ., Մանուչարյան Ս., Գյուրջյան Ա., Մկրտչյան Մ. 3-6 տարեկան երեխաների կրթական ծառայությունների կազմակերպումն այլընտրանքային մոդելներով,  դաստիարակի ուղեցույց, երաշխավորված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, UNICEF-ի աջակցությամբ, Երևան 2018, 196 էջ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2325-8499