ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրանուշ Գագիկի Սայադյան
10.02.2016

Ավագ մասնագետ

Հեռ.՝59-70-49
siranush.sayadyan@mail.ru

Քարտուղարության ավագ մասնագետ

Կրթություն
2011-2013թ. ՀՊՄՀ Կենսաբանության,քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի Բնապահպանություն բաժին /մագիստրոսի աստիճան/
2007-2011թ. ՀՊՄՀ Կենսաբանության,քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի Բնապահպանություն / ԼԿ Կենսաբանություն/ բաժին /բակալավրի աստիճան/

Աշխատանքային փորձ

2020թ-ից մինչ օրս` ՀՊՄՀ-ի Քարտուղարության ավագ մասնագետ
2015-2020 թթ. ՀՊՄՀ-ի Քարտուղարության մասնագետ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն