ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սեդա Պետրոսյան
23.02.2018

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

seda.petrosyan.@aspu.am

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի