ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սերգեյ Վլադիմիրի Բարխուդարյան
16.02.2016

Իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

barkhudaryansergey19@aspu.am

Իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն

1981-1988թթ.-Համամիութենական հեռակա իրավաբանական ինստիտուտ, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Իրավ. գիտ. թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա՝ «Մրցակցության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում », ԺԲ.0004

Աշխատանքային փորձ
2012-ից՝ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոն, դասախոս
1994-ից՝ փաստաբանական պալատի անդամ, փաստաբան
2009-2012՝ Եղեգնաձորի «Գիտելիք» համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ, դասախոս
2003-2009՝ Գավառի պետական համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ, դասախոս
2000-2003՝ Աբովյան քաղաքի պետական ճարտարագիտական քոլեջ, իրավաբանական ֆակուլտետ, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ իրավագիտություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Իրավագիտության հիմունքներ, դատավարական իրավունք, կրթության բնագավառում օրենսդրության խնդիրների, կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության, կրթության իրավունքի պետական երաշխիքների հետազոտում:


Վերապատրաստում
«Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության և Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի կազմակերպած բուհական դասախոսների 170 ժամ տևողությամբ վերապատրաստման դասընթացներ՝ քրեաիրավական մասնագիտացմամբ:

Անդամակացություն
ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ

Հրապարակումներ
1. Ինչպես նախապատրաստվել քրեական իրավունք առարկայի քննությանը, մեթոդական ցուցումներ, «Գրական հայրենիք» ՓԲԸ, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան 2009թ, 36 էջ
2. Դատաքննության ընդհանուր պայմանների հասկացությունը և նշանակությունը, գիտական հոդված, «Կանթեղ գիտական հոդվածներ 1 (46)», «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2011 թ., էջ 272-284
3. Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքների ընդհանուր բովանդակությունը և դասակարգումը, գիտական հոդված, «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2011թ., էջ 324-335
4. Մրցակցության սկզբունքի իրագործման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում, մենագրություն, «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2011թ., 216 էջ
5. Քաղաքացիական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ձևերը և եղանակները, գիտական հոդված, «Դատական իշխանություն», «Անտարես» հրատարակչություն, Երևան 2013թ., էջ 48-53
6. Կտակը որպես ժառանգման հիմք, գիտական հոդված, «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2014թ., էջ 197-204

Պարգևներ

Պատվոգիր՝ երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի, մասնագիտական բացառիկ կարողությունների, փաստաբանական ինստիտուտի կայացման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար:
Լեզուներ

Ռուսերեն՝ գերազանց
Անգլերեն՝ բավարար
Գերմաներեն՝ բավարար