ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սևադա Անուշավանի Խաչատրյան
31.10.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ

khachatryansevada08@aspu.am

Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, դոցենտ/Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոն

Կրթություն
1964-1969 Խ.Աբովյանի անվ. մանկավարժական ինստիտուտ մաթեմատիկայի ֆակուլտեկ «Մաթ.ֆիզ» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու «Ճառագայթային էներգիայի տեղափոխման տեսության , ոչ գծային հավասարումների մասին >>01.01.02 մասնագիտական խորհրդում

Աշխատանքային փորձ
1994-ից առայսօր ՀՊՄՀ -ի մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս ,
1994-2011թ ՛ՀՊՄՀ-իին կից վարժարանում մաթեմատիկայի ուսուցիչ
1988-1994թ. Գորիսի գիշերոթիկ դպրոց տնօրեն ուսուցիչ,
1987-1988թ. <<Ավտոմատիկա գիտաարտադրական միավորումում , ³í³• ծրագրավորող ինժեներ:
1969-1986թ.ՀՊՄՀ-ի Գորիսի մասնաճուղ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մաթեմատիկական անալիզ,բարձրագույն մաթեմատիկա, դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Մագիստրատուրա՝ Թվային մեթոդներ, Տարրական մաթեմատիկա բարձրագույնի տեսանկյունից, Բնագիտական խնդիրների դիֆերենցիալ մոդելներ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` Ճառագայթային էներգիայի տեղափոխման տեսության , ոչ գծային հավասարումների մասին և դպրոսական մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա:

Վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման դասընթաց»,
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացնում է «Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում» ծրագիրը:

Անդամակցություն
Հայաստանի Մաթեմատիկոսների միության անդամ:

Հրապարակումներ
1.Ածանցյալ թեման ավագ դպրոցի խորացված ուսուցման հոսքի կամ ընտրական դասընթացում: «Դասավանդման մի փորձի մշակումներ մաթ.դպրոցում» Ս.Խաչատրյան թիվ 5-6 2010թ.
2.Նույնական տարրերի սկզբունքի հիմնավորումը խնդիրը տարբեր մեթոդներով լուծելի միջոցով բնայետ թիվ 5-2010թ. Ս.Խաչատրյան , Բ. Ներսիսյան
3.Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր (ժողովածու Պրակ «Յանսոն, Երևան 2010 «Դիֆենցիալների կիրառման մասին ,ավագ դպրոցի բնագիտական հոսքերումում» Ս. Խաչատրյան
5.«Մաթեմատիկական ֆիզիկա և կոմպլեքս անալիզ», Զեկուցում 2015 թ. Ք.Գորիս
«Վիներ- Հոպֆի հավասարման հետ ասացացվող որոշ դասերի ինտեգրալհավասարումների լուծելիության հարցերը», Լ.Արաբաջյան ,Ս.Խաչատրյան
6.Եռանկյան հետ առնչվող որոշ եռանկյանկյունաչափական անհավասարություններ: 2010թ.
7. Ֆունկցիաների մեծագույն /փոքրագույն /արժեքների մասին «Մաթեմատիկան դպրոցում» գիտամեթոդական ամսագիր 5/102/, 2015

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն