ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ծովինար Էդվարդի Շահիրյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

tsovinarshahiryan@mail.ru

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1979-1984 Երևանի պետական համալսարան ռոմանագերմանական լեզուների և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ. 00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա » /անգլերեն լեզու/, ատենախոսությունը` «Անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման ընթերցանական կարողությունների զարգացումը հատուկ կազմված տեստերի միջոցով»:

Աշխատանքային փորձ
Գիտամանկավարժական աշխատանքի 27 տարվա փորձ:

2011թ-ից առ այսօր ՀՊՄՀ օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն:

1989-2011թթ. ՀՊՄՀ արտասահմանյան լեզուների նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն:

2006-2008 թթ. վերոնշյալ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար:

1985-1989 էլեկրաապարատների գործարանի տեղեկատվության բաժնի թարգմանիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Անգլերենի դասավանդման նախադպրոցական և տարրական ուսուցման մեթոդաբանություն
Այլընտրանքային մանկավարժական տեխնոլոգիաներ.
Եվրոպական լեզվական թղթապանակ
Ժամանակակից հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը անգլերենի ուսուցման գործընթացում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անգլերեն լեզու, անգլերենի դասավանդման մեթոդիկա, Եվրոպական լեզվական թղթապանակ, օտար լեզուների ուսուցման մոտիվացիա, անգլերենի ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներ, անգլերենի դասավանդման նախադպրոցական և տարրական ուսուցման մեթոդաբանություն, ժամանակակից հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը անգլերենի ուսուցման գործընթացում:

Վերապատրաստումներ
Բրիտանական խորհրդի, Օքսվորդի և Քեմբրիջի համալսարանների, Մակմիլանի հրատարակչությունների կողմից կազմակերպված բազմաթիվ գիտաժողովներ, սեմինարներ:
2012թ. մասնակցել եմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի կողմից կազմակերպված TOEFL-ի դասընթացներին:

Անդամակցություն
Բրիտանական խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
Քսան գիտական հոդվածների հեղինակ:
1. Ընթերցանության միջոցով քերականությունը յուրացնելու թեստավորում, Կրթության միջազգային ակադեմիա, Երևան, 2011թ., էջ 187-190

2. Extensive and Intensive Reading, Հոգեբանությունը և կյանքը, 3-4, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2011թ., էջ 24-29

3.Օտարալեզու խոսքային հաղորդակցման տեսակների ստուգման ձևերը, ՀՊՄՀ 55-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2-րդ ՊՐԱԿ, 2014թ., էջ 216-221

4. Strategies and Techniques for Developing Scanning Reading,
Գիտական տեղեկագիր, N 2-3 (21-22), 2014թ., էջ 153-161

5. Scanning Reading in Teaching and Learning Methodology, Հայագիտական հանդես, N 2(30) 2015թ., էջ 173-183

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն